שלח תשובה

זירת השאלות

641
צפיות
1
תשובות

בעיה בבנית טופס לעדכון בסיס נתונים

,‏ 15 באפריל, 2007

אני חדש בתחום ASP לכן השתמשתי בקוד מוכן מ- w3schools.com
הקוד מציג את תוכן הטבלה מתוך בסיס נתונים אכסס.
כאשר לוחצים עי הכפתור נפתח דף חדש שבו ניתן לעדכן את בסיס הנתונים.
התאמתי את הקוד בהתאם לצרכים שלי ובעצם עכל עובד נהדר למעט טופס העדכון:
הקוד הבא מציג את טופס העדכון ובעצם מאלץ אותי להשתמש בתבנית אוטומטית לכל השדות.
אני מעוניין לשנות את הטופסבכדי שחלק מהשדות יהיו שדות טקסט עם כמה שורות וחלק מהשדות עם בחירה מרובה
איך אני צריך לשנות בכדי לבצע זאת
תודה


no=Request.Form("no")
if no="" then response.end
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.open(server.mappath("/db/database.mdb"))
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open "Select * from tblGuestBook where tblGuestBook.[no]=" & no , conn
%>
<html>
<head>
<title>ADO – Edit DataBase Record</title>
</head>
<body>
<h2>Edit Database Table</h2>
<form method="post" action="demo_db_submit.asp" target="_blank">
<input name="no" type="hidden" value=<%=no%>>
<table bgcolor="#b0c4de">
<%
for each x in rs.Fields
      if x.name <> "no" and x.name <> "dateadded" then%>
           <tr>
           <td><%=x.name%> </td>
           <td><input name="<%=x.name%>" value="<%=x.value%>" size="20"></td>
      <%end if
next

rs.close
conn.close
%>


תגיות:

1 תשובות

  1. 0mrit הגיב:

    יש כאן באתר מאמר על ado
    מדברים שם גם על הקובץ של העידכון מקווה שעזרתי..

שלח תשובה