שלח תשובה

זירת השאלות

621
צפיות
1
תשובות

הודעת שגיאה בקישור למסד נתונים

,‏ 3 בדצמבר, 2008סוג שגיאה:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)
Expected end of statement
/nasi/detials.asp, line 3, column 124
objconn.ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & Server.MaPpath("/")& "..dataMessages.mdb";
—————————————————————————————————————————^


הקוד של הטופס :<%
    set objconn= server.CreateObject("ADODB.connection")
    objconn.ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & Server.MaPpath("/")& "..dataMessages.mdb";
    objconn.open
    set objrs= server.CreateObject("ADODB.Recordset")
    objrs.open "SELECT * FROM Messages" , objconn,1,2
    objrs.AddNew
    objrs("FirstName")=Request.form("FirstName")
    objrs("LastName")=Request.form("LastName")
    objrs("Address")=Request.form("Address")
    objrs("City")=Request.form("City")
    objrs("ZipCode")=Request.form("ZipCode")
    objrs("Email")=Request.form("Email")
    objrs("Telephon")=Request.form("Telephon")
    objrs("Sellolar")=Request.form("Sellolar")
    objrs("Branch")=Request.form("Branch")
    objrs("Department")=Request.form("Department")
    objrs("Comment")=Request.form("Comment")
    
    
    
    objrs.Update
    response.write "ðøùîú áäöìçä,á÷øåá éôðå àìééê"  
       objrs.Close  
     objconn.Close
    
%>


מה השגיאה שלי?
תודה נעמה

תגיות:

1 תשובות

  1. הנתיב
    אם הבסיס מחוץ לתיקייה של הדומיין, את לא יכולה להישתמש ב-MapPath, אלא צריכה להגדיר נתיב פיזי לתיקייה d:sites… בהתאם לנתיב בשרת שאת עובדת עליו.

    את יכולה לגלות את הנתיב באמצעות אחד ה-ServerVariables, תוכלי למצוא על זה מידע במדריך ASP בפרק REQUEST כאן באתר


    אלי ענתבי

שלח תשובה