שלח תשובה

זירת השאלות

587
צפיות
4
תשובות

הודדעת שגיאה זמן העלאת תמונות לאתר

,‏ 26 בינואר, 2009

יש לי בעיה כאשר אני מריץ קובץ להעלאת תמונות מופיעה לי הודעת השגיאה


Error Type:
Server.MapPath(), ASP 0172 (0x80004005)
The Path parameter for the MapPath method must be a virtual path. A physical path was used.
/11/UploadScript1.asp, line 9


Browser Type:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727


הקוד המלא



<%@ Language=VBScript %>
<HTML>
<BODY>
    
<%
   Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
   'Count = Upload.Save "c:upload"
Upload.OverwriteFiles = False
Count =Upload.Save(server.mapPath("C:Inetpub"))
%>

Files:<BR>

<%
   For Each File in Upload.Files
      Response.Write File.Name &"= "& File.Path &" ("& File.Size &" bytes)<BR>"
   Next
%>


א.ר.ר

תגיות:

4 תשובות

 1. raychin הגיב:

  שורה 9


  Count =Upload.Save(server.mapPath("C:Inetpub"))


  א.ר.ר

 2. felixg הגיב:

  מיקום לוגי
  MAPPATH ממפה מיקום לוגי יחסי לספריית האתר ואתה מעביר מיקום פיזי. או שתעביר ישר מיקום פיזי, או היעזר במיקום לוגי יחסי.

 3. raychin הגיב:

  הקוד נלקח מהמדרי באתר הזה ואייך אני ממפה


  א.ר.ר

 4. אם אתה נותן c:
  אתה לא צריך למפות


  אלי ענתבי

שלח תשובה