שלח תשובה

זירת השאלות

535
צפיות
1
תשובות

ממש בתחילה הדרך וכבר צריך עזרה

,‏ 29 בינואר, 2009

יש לי את הטופס הבא:


<link href="Shirts.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<%@language="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>

<%

        Dim FirstName, LastName, email_1, email_2, Color, Size, Quantity

        Dim Conn, rs, SQL

        FirstName = Request.Form("FirstName")

        LastName = Request.Form("LastName")

        email_1 = Request.Form("email_1")

        email_2 = Request.Form("email_2")

        Color = Request.Form("Color")

        Size = Request.Form("Size")

        Quantity = Request.Form("Quantity")

        Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

        Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("Ado.mdb")

        Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

        SQL = "Select * from List"

        rs.Open SQL, Conn, 2, 3

        rs.AddNew

        rs("FirstName") = FirstName

        rs("LastName") = LastName      

        rs("email_1") = email_1

        rs("email_2") = email_2

        rs("Color") = Color

        rs("Size") = Size

        rs("Quantity") = Quantity

        rs.Update

        rs.Close

        Set rs = Nothing

        Conn.Close

        Set Conn = Nothing

        Response.write "<br><br><br><h3  align=""center"">Thanks <br><br>"

      

        Response.Write "<a href=""Add.html"">Add a new Order</a><br><br>"

אני מעוניין שבסוף הפעולה הוא יציג את הטקסט הבא:
עליך לשלם X שקלים או Y דולרים, כאשר הערך של X או Y יהיה מכפלה של הערך בשדה Quantity ב4
תודה

תגיות:

1 תשובות

  1. שאל בפורום צד שרת
    תביא רק את הקוד הרלוונטי, יישר אותו לשמאל, וציין מה בדיוק הבעיה או העזרה שאתה צריך.


    אלי ענתבי

שלח תשובה