שלח תשובה

זירת השאלות

519
צפיות
1
תשובות

בעיה בסל קניות

,‏ 9 בפברואר, 2009


שלום מה הבעיה בקוד הבא

<%@ Language=VBScript codepage=1255%>
<!–#INCLUDE FILE="adovbs.inc"–>
<%if session("Login") <> true then Response.Redirect "login.asp"%>
<%
Dim uName, myStr, conn, rs, conStr, rsStr, uDate, titleStr,narrowed
DIM sCartItemNums( )
uName = session("uName")
Name = session("Name")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source ="
conStr = conStr & Server.MapPath("outpost.mdb")
conn.Open conStr
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
'rsStr = "SELECT uBgColor, uFontColor, uFontSize, uDate, uMale "
rsStr = rsStr & "FROM  People "
rsStr = rsStr & "WHERE uName='" & uName &"'"
set rs = nothing
conn.Close
set conn = nothing
sCartItemNums = session("cartitemnumarray")
nCartItemQtys = session("cartitemqtyarray")
nNumCartItems = ubound(sCartItemNums)
sMode = request.querystring("mode")
  select case request.form("cmdSubmit")
    case "Proceed to Checkout"
      sMode = "checkout"
    case "Recalculate Order"  
      sMode = "recalc"
    case "Continue Shopping"
      sMode = "continue"
  end select
  if sMode = "add" then
    nThisItemIndex = 0
    sItemNo = ucase(request.querystring("itemno"))
    if nNumCartItems > 0 then
      for i = 1 to nNumCartItems
        if ucase(scartitemnums(i)) = sItemNo then
          nThisItemIndex = i
          exit for
        end if
      next
    end if
    if nThisItemIndex = 0 then
      nThisItemIndex = nNumCartItems + 1
      redim Preserve sCartItemNums(nThisItemIndex)
      redim Preserve nCartItemQtys(nThisItemIndex)
      sCartItemNums(nThisItemIndex) = sItemNo
      nCartItemQtys(nThisItemIndex) = 1
    else
      nCartItemQtys(nThisItemIndex) = nCartItemQtys(nThisItemIndex) + 1
    end if
    session("cartitemnumarray") = sCartItemNums
    session("cartitemqtyarray") = nCartItemQtys
    nNumCartItems = ubound(sCartItemNums)
  end if
  if sMode = "recalc" or sMode = "checkout" or sMode = "continue" then
    for i = 1 to nNumCartItems
      nThisQty = int(request.form("txtItemQty" & i))
      nCartItemQtys(i) = nThisQty
    next
    session("cartitemnumarray") = sCartItemNums
    session("cartitemqtyarray") = nCartItemQtys
  end if
    select case sM

תגיות:

1 תשובות

 1. raychin הגיב:

  שכאשר אני מוסיף מוצר לסל קניות
  מופיעה לי הודעת השגיאה


  Error Type:
  Microsoft VBScript runtime (0x800A000D)
  Type mismatch
  /shopcart.asp, line 32


  הקוד בשורה 32


  sCartItemNums = session("cartitemnumarray")
  nCartItemQtys = session("cartitemqtyarray")
  nNumCartItems = ubound(sCartItemNums)

  sMode = request.querystring("mode")

  תודה


  א.ר.ר

שלח תשובה

חדש! אחסון אתרים של וובמאסטר

שירות אחסון אתרים
המקצועי של וובמאסטר!

מומחים באירוח אתרי
WordPress, Joomla, Drupal

 • שרתי לינוקס עם CloudLinux, LiteSpeed
 • 1GB דיסק SSD, 10GB תעבורה חודשית
 • ממשק ניהול cPanel, תעודת SSL חינם

עכשיו במחיר היכרות:
רק 420 ש"ח לשנה!