שלח תשובה

זירת השאלות

580
צפיות
1
תשובות

בעיה בקוד

,‏ 27 במרץ, 2009

שלום,

אני בונה אתר ב – ASP שעובד עם DB מסוג ACCESS.

הקוד המצ"ב אמור להראות את כל המשתמשים הרשומים לאתר. (כל הרשומות במסד)

אך משום מה נוצר רק הכותרת של הטבלה ללא הערכים עצמם. (העיבוד הוא עד ל – IF וכפלט נכתב "EROR")

מה יכולה להיות הבעיה?

——————————————–<%
set oConn = server.CreateObject  ("ADODB.connection")

oConn.open   "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"&_
             "Dbq="&Server.MapPath("mydb.mdb")&";"&_
             "Uid=admin;"&_
             "Pwd=;"
set oRS = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
        
        sqlstr = "SELECT * FROM db"
        sqlstr = sqlstr & " WHERE uname="
        sqlstr = sqlstr & "'" & request.querystring("username") & "'"


oRS.open sqlstr, oConn, 3
%>
<html>
<body bgcolor="#ccffcc">
<table border="1" align="center">
<tr>
  <td>
   <b>Full Name</b>
  </td>
  <td>
   <b>User Name</b>
  </td>
  <td>
   <b>Password</b>
  </td>
  <td>
   <b>Age</b>
  </td>
  <td>
   <b>E-Mail</b>
  </td>
</tr>
<%
   If (oRS.EOF) then
    response.write "eror"
    else
%>
  <tr>
  <td>
   <%=oRS.Fields("fname")%>
  </td>
  <td>
   <%=oRS.Fields("uname")%>
  </td>
  <td>
   <%=oRS.Fields("fdate")%>
  </td>
  <td>
   <%=oRS.Fields("age")%>
  </td>
  <td>
   <%=oRS.Fields("mail")%>
  </td>
</tr>
<%
  End If
%>
</body>
</html>
<%
oRS.close
set oRS = nothing
oConn.close
set oConn = nothing
%>—————————————————————————————

הפלט
Full Name  User Name  Password  Age  E-Mail  
eror  

תגיות:

1 תשובות

 1. ככה:
  1. תביא רק קוד רלוונטי
  2. תיישר אותה שמאלה
  3. תפרט מה השגיאה בדיוק ועל איזה שורה היא חוזרת

  ואז נשמח לנסות לעזור


  אלי ענתבי

שלח תשובה