שלח תשובה

זירת השאלות

673
צפיות
1
תשובות

בעיה בקוד VBSCRIPT

,‏ 17 במאי, 2009

שלום רציתי לשאול מה הבעיה בקוד הבא


   Set rsOrders = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
    sSQL = "SELECT * FROM orders"
    rsOrders.open sSQL, dbMain
    
    rsOrders.addnew
    rsOrders("orderdate") = date()
    rsOrders("ordertime") = time()
  
   rsOrders("narrowed") = myshopn
    rsOrders("Uname") = request.form("Uname")
  
    
    rsOrders("customername") = request.form("txtCustomerName")
    rsOrders("customeraddress") = request.form("txtAddress")
    rsOrders("customercity") = request.form("txtCity")

    rsOrders("customerzip") = request.form("txtZIP")
    rsOrders("customerphone") = request.form("txtPhone")
    rsOrders("orderamount") = cOrderTotal
    rsOrders("paymentmethod") = request.form("optPaymentType")
    rsOrders("paymentaccount") = request.form("txtAcctNo")
    rsOrders("expdate") = request.form("txtExpDate")
    
    rsOrders.update
    rsorders.movelast
    nOrderID = rsorders("orderid")
    rsOrders.close
    
    Set rsOrderLines = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
    sSQL = "SELECT * FROM orderdetails WHERE orderid = " & nOrderID
    rsOrderLines.open sSQL, dbMain, adOpenStatic, _
      adlockpessimistic, adcmdtext

   for i = 1 to nNumCartItems
      rsOrderLines.addnew
      rsOrderLines("orderid") = nOrderID
      rsOrderLines("productnumber") = sCartItemNums(i)
      rsOrderLines("quantity") = nCartItemQtys(i)
      rsOrderLines("price") = cItemPrice(i)
      rsOrderLines.update
    next
    dbMain.CommitTrans
    
    session("salecomplete") = true  
end ifשמופיעה לי הודעת השגיאהError Type:
ADODB.Recordset (0x800A0CB3)
Current Recordset does not support updating. This may be a limitation of the provider, or of the selected locktype.
/submitorder.asp, line 113


שןרה 113


rsOrders.addnew


א.ר.ר

תגיות:

1 תשובות

  1. שאילתות הוספה אחרות כן עובדות?
    יכול להיות בעיית הרשאות על הבסיס נתונים, יש על זה מאמר באתר


    אלי ענתבי

שלח תשובה