שלח תשובה

זירת השאלות

569
צפיות
1
תשובות

מה הבעיה בקוד הזה? (ASP)

,‏ 28 במאי, 2009

<%
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & Server.MapPath("mydb.mdb")
con.Execute "update downloads set downloads=downloads+1 where ID="&Request.QueryString("id") &"'"
%>

<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DBPath = Server.MapPath("mydb.mdb")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & DBPath & ";"
SQL_query = "SELECT * FROM downloads WHERE ID='"& request.querystring("id") &"'"
Set RS = Conn.Execute(SQL_query)
WHILE NOT RS.EOF
%>
<META http-equiv="refresh" content="0;URL=<%=RS("url")%>">
<p align="center" dir="rtl"><font face="Arial">מעביר עמוד… </font></p>
<%
RS.MoveNext
WEND
%>

הקוד אמור להוסיף אחד להורדות (פורטל הורדות), ואז להוציא מאותה טבלה url
ואז להעביר לurl שהוצאתי.
משום מה זה לא עובד…

תגיות:

1 תשובות

  1. לא יודע, אולי תגלה לנו אתה…
    תיישר קוד שמאלה, ותגיד מה השגיאה או מה התקלה שקוראת


    אלי ענתבי

שלח תשובה