שלח תשובה

זירת השאלות

701
צפיות
1
תשובות

שליחת נתונים למסד נתונים

,‏ 7 בפברואר, 2010

רציתי לשאול אם הקוד הבא יכול להיות תקין:
<%@ Language=VBScript%>
<%  
   If Request("username")<>"" And Request("Password")<>"" Then  
      'only login & password are required  
      Dim conn, SQLstr  
      Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  
      conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  
      Data Source =" & Server.MapPath("adminMyDB.mdb")  
  
      SQLstr="INSERT INTO User (username,Password,Fname,Lname,Email,skype,msn,sex,facebook,)"  
      SQLstr= SQLstr & " VALUES ('" & Request("Login") & "','"  
      SQLstr= SQLstr & Request("Password") & "','"  
      SQLstr= SQLstr & Request("Fname") & "','"  
      SQLstr= SQLstr & Request("Lname") & "','"
      SQLstr= SQLstr & Request("skype") & "','"  
      SQLstr= SQLstr & Request("msn") & "','"
      SQLstr= SQLstr & Request("facebook") & "','"  
      SQLstr= SQLstr & Request("sex") & "','"  
      SQLstr= SQLstr & Request("icq") & "','"  
      SQLstr= SQLstr & Request("Email") & "')"  
      conn.Execute SQLstr  
      conn.Close  
      Set conn = Nothing  
      Response.Redirect "login.asp"  
   End If  
%>

אם כן למה אני מקבל שגיאה הבאה:
HTTP 500 Internal Server Error

The website cannot display the page

תגיות:

1 תשובות

  1. 2 דברים
    1. אנא יישר את הקוד שמאלה כדי שנוכל לקרוא גם אנחנו

    2. כנס בדפדפן שלך ל-internet options ותבטל את הסימון על show friendly http errors, ואז הוא יציג לך את השגיאה המפורטת על איזה שורה בדיוק השגיאה מתרחשת. כך קל יותר לדבג.


    אלי ענתבי

שלח תשובה