שלח תשובה

זירת השאלות

524
צפיות
1
תשובות

פתיחת קובץ אקסל בשרת שאינו מכיל מסד

,‏ 19 במרץ, 2004


כיצד ניתן לפתוח קובץ אקסל בשרת שאינו מכיל מסד נתונים?
ניסיתי כך

var excel=Server.CreateObject("Excel.

Application");
var objBook= Server.CreateObject("Excel.Workbook");
var txtFile
txtFile = "menora"
objExcel.DefaultFilePath = "db\";
objBook = objExcel.Workbooks.Open(txtFile);

objBook.Visible = True
objExcel.Workbooks.Range("f10").Value = lname;

תגיות:

1 תשובות

  1. בשביל זה
    אתה צריך אקסל מותקן על השרת

שלח תשובה