שלח תשובה

זירת השאלות

653
צפיות
3
תשובות

בעיה בחיבור מתוך ASP ל- SQL Server

,‏ 25 באפריל, 2004

כאשר אני מנסה להתחבר ל- SQL Server 2000 מתוך ASP אני מקבל את השגיאה הבאה:Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E4D)
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'D5Danny'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.הסטרינגים שבהם ניסיתי להשתמש:


strCon = "DSN=LocalServer;UID=D5Danny"
strCon = "DRIVER={SQL Server};SERVER=(Local);UID=D5Danny;PWD=;Trusted_Connection=yes"
strCon = "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=D5"

תגיות:

3 תשובות

  1. שאלה אחרת – בנושא TSQL
    כיצד תיראה השאילתה הבאה (SQL) בשפת TSQL?delete tbl_ip where datetime<GETUTCDATE()-0.5תודה מראש!

  2. אופס התבלבלתי בשאילתה
    זו השאילתה הנכונה:delete * from tbl_ip where datetime<now()-0.5

  3. הצלחתי להתגבר על שני המכשולים,
    תודה בכל מקרה.

שלח תשובה