פונט אלגנטי רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

אלגנטי רגיל

אלגנטי רגיל / 400

אלגנטי בינוני

אלגנטי בינוני / 500

אלגנטי כבד

אלגנטי כבד / 700