פונט הצופה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

הצופה רגיל

הצופה רגיל / 400

הצופה כבד

הצופה כבד / 700

הצופה שחור

הצופה שחור / 900