פונט ישמעל רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

ישראל קל

ישראל קל / 300

ישמעל רגיל

ישמעל רגיל / 400