פונט ישראל רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

ישראל רגיל

ישראל רגיל / 400

ישראל כבד

ישראל כבד / 700