פונט אות קטיפה רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

אזמל קל

אזמל קל / 300

אות קטיפה רגיל

אות קטיפה רגיל / 400

אות קטיפה כבד

אות קטיפה כבד / 700