פונט לפיד רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

לפיד רגיל

לפיד רגיל / 400

לפיד כבד

לפיד כבד / 700