פונט מלטף רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

מלטף רגיל

מלטף רגיל / 400

מלטף כבד

מלטף כבד / 700