פונט סת"ם ספרדי רגיל

מפיץ:

כל המשקלים

תצוגה:    טקסט:    גודל:    רקע כהה

סת"ם ספרדי רגיל

סת"ם ספרדי רגיל / 400