שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. ניר טייב הגיב:

  שיטות חלוקה לעמודים .

  הערה: אני מתייחס פה רק ל-ACCESS ול-MSSQL

  1. שימוש ב-SELECT TOP בשילוב תת שאילתא:


  sql = "SELECT TOP 15 <fields> FROM <tables> WHERE tbl.fldID NOT IN (SELECT TOP "&(15*pageId)&" fldID FROM tbl ORDER BY fldID [DESC/ASC])"
  rs.Open(sql , objConn)

  2. לא ניתן לבצעו באקסס. שימוש ב-SQL דינמי ע"י הכנסת השאילתא למשתנה ומימושה ע"י EXEC


  CREATE PROCEDURE spPagging(@pageId int, @numOfRecInPage int)
  AS
  DECLARE @strSQL varChar(300)
  SET @strSQL = 'SELECT TOP '&@numOfRecInPage&' <fields> FROM <tables> WHERE tbl.fldID NOT IN(SELECT TOP '&(@numOfRecInPage*@pageId)&' fldID FROM tbl)'
  EXEC (@strSQL);

  3. חלוקה לעמודים ברמת ה-MSSQL / מאת הילדה בלבן (-:
  https://www.webmaster.org.il/showArticle.asp?id=62

  4. ברמת ה-ASP :
  עמוד ראשון – שליפה של מס' הרשומות הנדרשות


  SELECT TOP 10 <fields>, fldID FROM tbl

  בכל עמוד שעוברים מעבירים את ה-ID האחרון שנשלף ב-query string ומבצעים את השאילתא הבאה:


  sql = "SELECT TOP 10 <fields>, fldId FROM tbl WHERE fldID>"&cInt(Request.QueryString("lastId"))

  אפשר לייעל זאת ע"י כך שנשים את השאילתא השנייה בתוך SP ונשלח פרמטר lastId שישמש אותנו להעברת ה-ID האחרון שהנמצא ב-QS


  ACCESS:
  PARAMETERS p_lastId int;
  SELECT TOP 10 <fields>, fldId FROM tbl WHERE fldId>[p_lastId];

  קריאה מה-ASP
  sql = "EXECUTE spName @p_lastId="&cInt(Request.QueryString("lastId"))
  rs.Open(sql, objConn)

  MSSQL:

  CREATE PROCEDURE spPagging(@p_lastId int) AS
  DECLARE @strSQL varChar(300)
  IF @lastId=0 THEN
  SET @strSQL="SELECT TOP 10 <fields>, fldID FROM tbl"
  ELSE
  SET @strSQL="SELECT TOP 10 <fields>, fldId FROM tbl WHERE fldID>"&@lastId
  END IF
  EXEC(@strSQL)

  קריאה מה-ASP:
  sql = EXECUTE spPagging EXECUTE @p_lastId="&cInt(Request.QueryString("lastId"))
  rs.Open(sql, objConn)

שלח תשובה