שלח תשובה

זירת השאלות

1 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  סבלתי מהבעיה זמן רב עד שהחלטתי לחפש פתרון.

  הפתרון היחידי שמצאתי הוא להמיר את תוכן ההודעה ליוניקוד ואז להשתמש בפונקציה Server.HTMLEncode ולאחר מכן להמיר את תווי ה-HTML (<>) ועוד כמה לתגים האמיתיים שלהם על מנת שיתקבל קוד HTML תקני.

  הנה קוד דוגמא פשוט:
  <%
  msgBody = "<span style=""font-size:12px;font-family:Arial;"">סתם טקסט עם אנגלית – bla bla 123</span>"

  Set Mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
  With Mail
        .From = "[email protected]"
        .To = "[email protected]"
        .MailFormat = 0
        .BodyFormat = 0
        .SetLocaleIDs "65001"
        .Subject = "סתם נושא"
        .Body = DoHTML(Server.HTMLEncode(msgBody))
        .Send
  End With
  Set Mail = Nothing

  Function DoHTML(str)
        If Len(str) = 0 or IsNull(str) Then Exit Function
        str = Replace(str,"&lt;","<")
        str = Replace(str,"&gt;",">")
        str = Replace(str,"&quot;","""")
        str = Replace(str,"&amp;","&")
        DoHTML = str
  End Function
  %>
  גם אחרים נתקלו בבעיה זו והפתרון היחידי שמצאו הוא לעיל.

שלח תשובה