שלח תשובה

זירת השאלות

14 תשובות

 1. ניר טייב הגיב:

  עליך להשתמש באובייקט לשליחת דואר
  כמו CDONTS,CDOSYS,ASPMAIL וחבריהם

 2. הי מתן..
  יש כמה רכיבים לשליחת דואר בasp.
  cdonts, aspEmail, Jmail, aspMail, cdoysy..

 3. aspMail – בתשלום.
  Jmail, cdonts ו aspEmail – בחינם, אבל אתה צריך שהם יהיו מותקנים אצלך בשרת (כי הם קומפוננטות).

 4. talg14 הגיב:

  אם כבר מדברים על זה…
  אז תיראו התקנתי גם ASPEMAIL וגם CDONTS עכשיו שלחתי בעזרת CDONTS ועכשיו זה לא נותן שגיאה לא כלום אבל אני גם לא מקבל את האימייל וזה אצלי על המחשב IIS תודה

 5. לאיזה אי-מייל שלחת?
  מה השרת? walla.co.il, netvision.net.il וכו'…
  ובעיקרון, כשאתה שואל שאלה כזאת, תציג לנו גם את הקוד שלך.

 6. talg14 הגיב:

  אההה או קיי אז ככה:
  אני שלחתי גם לוואלה וגם לברק לשתיי האימיילים שלי ושום דבר מהם לא קיבל עכשיו הקוד הוא מהאתר הזה אני רק ניסיתי ליבדוק אם זה שולח לי…


  <%
  dim objMail, mailBody, carbonCopy, blindCarbonCopy, mailSubject

  mailBody = "<HTML>"& vbCrLf &_
  "<HEAD>"& vbCrLf &_
  "<TITLE>This is my mail's Body</TITLE>"& vbCrLf &_
  "</HEAD>"& vbCrLf &_
  "<BODY dir=rtl>"& vbCrLf &_
  "<h1 align=center>והנה דואר בעברית…</h1>"& vbCrLf &_
  "</BODY>"& vbCrLf &_
  "</HTML>"& vbCrLf

  carbonCopy = ""
  blindCarbonCopy = ""
  mailSubject = "מה המצב אחי?"

  Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.Newmail") ' Set the CDONTS.newMail Object

  objMail.bodyformat=cdoBodyFormatHTML ' Send your mail as HTML

  objMail.MailFormat=cdoMailFormatMIME ' Send your mail as HTML

  objMail.SetLocaleIDs(1255) ' send Logical Hebrew by mail

  objMail.From = "zohar_p@nana.co.il" ' From mail Address

  objMail.To = "talgt@walla.co.il" ' To mail Address

  objMail.Cc = carbonCopy ' some more recipients

  objMail.Bcc = blindCarbonCopy ' some Hidden recipients

  objMail.Importance = 2 '(0, 1, 2) mail Priority (0 – low, 2 – high)

  objMail.Subject = mailSubject ' The subject

  objMail.Body = mailBody ' The Mail Body

  FileName = "C:websiteImagesb.gif" ' a full path to a file For attachment

  DisplayFileName = "picture" ' a name to display for the attached File

  objMail.AttachFile FileName, DisplayFileName ' attach the file

  objMail.Send ' Send the Mail

  set objMail = nothing
  %

  לא עובד מוזר

 7. נסה את זה:


  <%
  dim mymail, html12
  on error resume next

  html12 = "<p>I am just checking<br>" &_
         "my code </p>" &_
  set mymail = Server.CreateObject("CDONTS.Newmail")
  mymail.mailformat = 0
  mymail.bodyformat = 0
  mymail.from = "webmaster@ya-ad.org"
  mymail.to = "webmaster@ya-ad.org"
  mymail.subject = "להוציא את הרשומה הזאת מהטבלה של הארגונים"
  mymail.body = html12
  mymail.send
  if not err then
  response.write "everything is okay"
  set mymail = nothing
  %>

 8. ובקשר לקוד שאתה הראת…
  אתה בטוח שהקובץ נמצא בנתיב שציינת? בנוסף, תבדוק בתיקייה badmail אם יש שם משהו…

 9. talg14 הגיב:

  אז זהו…
  אחרי שאני שולח אימייל אז מתבסף לי ב BADMAIL 3 טקסטים אבל הקטע שאני לא מקבל שום הודעה

 10. talg14 הגיב:

  עוד דבר…
  מה שנתת לי אז הישמתשתי בו וזה רשם לי everything is okay
  אבל עדיין לא קיבלתי את האימייל אני אומר לך זה מוזר

 11. talg14 הגיב:

  או קיי..
  הכל עובד כמו שצריך רק בעיה אחת..
  אני שולח אימייל והוא מתקבל בעיברית רק שהעיברית הפוכה יש לכם משהו להביא לי לעזור לי בזה?

 12. תוסיף את השורה הזאת:

  mymail.SetLocaleIDs(1255)

  השורה מגדירה את השפה במייל לעברית.

שלח תשובה