שלח תשובה

זירת השאלות

650
צפיות
85
תשובות

מישהו יכול להגיד לי מה אומרת השגיאה

,‏ 1 באוקטובר, 2004

הזאת?


INSERT INTO pics(picname,desc,link) VALUES(,",")
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

Syntax error in INSERT INTO statement.

/zombie123/gallery/insert_pics.asp, line 11

תגיות:

85 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  ערכים בשאילתה לא יכולים להיות ריקים
  לפי מה שאני רואה זו הסיבה לשגיאה.
  תן את כל השאילתה שלך ונראה אם יש טעות בה (בקוד).

 2. 0mri הגיב:

  הנה אין לי מושג מה הבעיה
  אפילו שאני ממלא תטופס זה עושה תשגיאה הזאת


        SQLstr="INSERT INTO pics(picname,desc,link)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES("&Request.QueryString("picname")&",'" & Request("desc") & "','"
        SQLstr= SQLstr & Request("link") & "')"
        Response.Write SQLstr
        conn.Execute SQLstr

 3. BuildHome הגיב:

  נסה כך
        SQLstr="INSERT INTO pics(picname,desc,link)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES('"&Request.QueryString("picname")&"','" & Request("desc") & "','"
        SQLstr= SQLstr & Request("link") & "')"

 4. זהר פלד הגיב:

  DESC היא מילה שמורה ב SQL….
  או שתחליף את שם השדה או שתעטוף אותו בשאילתה בסוגרים מרובעות [desc].

 5. 0mri הגיב:

  תודה רבה + שאלה נוספת
  עשיתי גלריה ואני רוצה שנגיד הבאתי כתובת לא טובה של תמונה אז זה יחליף את זה בתמונה אחרת
  תודה מראש לעוזרים

 6. BuildHome הגיב:

  תשובה
  בתגית ה-IMG תוסיף onError בצורה כזו:
  <img src="pic.gif" OnError="this.src='no_pic.gif'">
  התמונה no_pic.gif תופיע במידה והתמונה pic.gif לא קיימת או לא נטענת.

  שאלה כזו מתאימה לצד-לקוח.

 7. 0mri הגיב:

  תודה אחי + שאלה נוספת
  אני רוצה להעלות קבצים לשרת דרך הדף שאני מוסיף תמונות איך אני יכול לעשות את זה?
  תודה מראש לעוזרים

 8. BuildHome הגיב:

  אתה זקוק לתמיכה
  באובייקט העלאת קבצים.
  aspUpload הוא מומלץ וקל לשימוש.

 9. 0mri הגיב:

  יש אתר שאתה מכיר שהוא תומך בזה
  (חינמי)

 10. 0mri הגיב:

  ->->->יש לי בעיה
  הנה השגיאה

  ADODB.Recordset error '800a0bb9'

  Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

  /zombie123/examples/insertcats.asp, line 19

  הקוד שורה 19 מודגשת


  <%
     If Request("sname")<>"" Then
        
        Dim conn, SQLstr, rscats
        Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & Server.MapPath("catdb.mdb")
        
        SQLstr="INSERT INTO subjects(sname)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES('" & Request("sname") & "')"
        Response.Write SQLstr
        conn.Execute SQLstr
        conn.Close
        Set conn = Nothing
        Response.Redirect "index.asp"
     End If
  %>
  <% set rscats=server.createobject("adodb.recordset")
  sql="select id, cname from catss"
  rscats.open sql, conn
  %>
  <%while not rscats.EOF %>
  <html>
  <head>
  <title>הוספת נושא</title>
  </head>
  <form action="insertcats.asp">
  <table align=center>
  <tr>
  <td>שם הנושא</td><td><input type="text" name="name" size="20">
  </tr>
  <tr>
  <td>קטגוריה</td><td><select name=catid><option value="1"><%=rscats("cname")%></option></select ></td></tr>
  </table>
  <% rscats.movenext
      wend
  %>

 11. BuildHome הגיב:

  החיבור למסד הנתונים שלך
  נמצא בתוך משפט תנאי ובעיקרון אינו קיים בעמוד (אלא אם כן התנאי מתקיים).
  שים את החיבור למסד מעל התנאי.

 12. 0mri הגיב:

  עכשיו יש שגיאה אחרת


  Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

  Object required: "

  /zombie123/examples/insertcats.asp, line 22

  שורה 22 מודגשת

        set rscats=server.createobject("adodb.recordset")
        sql="select id, cname from catss"
        rscats.open sql, conn
        
        SQLstr="INSERT INTO subjects(sname)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES('" & Request("sname") & "')"
        Response.Write SQLstr
        conn.Execute SQLstr
        conn.Close
        Set conn = Nothing
        Response.Redirect "index.asp"
     End If

  %>
  <%while not rscats.EOF %>
  <html>
  <head>
  <title>הוספת נושא</title>
  </head>
  <form action="insertcats.asp">
  <table align=center>
  <tr>
  <td>שם הנושא</td><td><input type="text" name="name" size="20">
  </tr>
  <tr>
  <td>קטגוריה</td><td><select name=catid><option value="1"><%=rscats("cname")%></option></select ></td></tr>
  </table>
  <% rscats.movenext
      wend
  %>

 13. BuildHome הגיב:

  תשובה
  אני מניח שיצירת האובייקט rscats נמצא בתוך משפט התנאי.
  השגיאה אומרת שאובייקט הדרוש אינו קיים.
  המשפט תנאי שלך אמור לכלול רק את הכנסת הנתונים למסד ולא יותר.

 14. 0mri הגיב:

  אז אתה יכול בבקשה להסביר לי איפה
  להשים את האובייקט?
  תודה מראש לעוזרים

 15. BuildHome הגיב:

  תשובה
  <%
        Dim conn, SQLstr, rscats
        Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & Server.MapPath("catdb.mdb")

     If Request("sname")<>"" Then
        SQLstr="INSERT INTO subjects(sname)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES('" & Request("sname") & "')"
        Response.Write SQLstr
        conn.Execute SQLstr
        conn.Close
        Set conn = Nothing
        Response.Redirect "index.asp"
     End If

  set rscats=server.createobject("adodb.recordset")
  sql="select id, cname from catss"
  rscats.open sql, conn
  %>
  <%while not rscats.EOF %>
  <html>
  <head>
  <title>הוספת נושא</title>
  </head>
  <form action="insertcats.asp">
  <table align=center>
  <tr>
  <td>שם הנושא</td><td><input type="text" name="name" size="20">
  </tr>
  <tr>
  <td>קטגוריה</td><td><select name=catid><option value="1"><%=rscats("cname")%></option></select ></td></tr>
  </table>
  <% rscats.movenext
      wend
  %>

 16. 0mri הגיב:

  תודה עובד + שאלה
  אני רוצה שהmovenext יהיה בתוך התיבת בחירה ושזה לא יעשה לי Movenext על כל מה שיש בדף
  תדוה מראש

 17. BuildHome הגיב:

  תשובה
  פשוט תמקם את הלולאה היכן שאתה רוצה שהיא תתבצע.
  <html>
  <head>
  <title>הוספת נושא</title>
  </head>
  <form action="insertcats.asp">
  <table align=center>
  <tr>
  <td>שם הנושא</td><td><input type="text" name="name" size="20">
  </tr>
  <tr>
  <td>קטגוריה</td><td><select name=catid>
  <%while not rscats.EOF %>
  <option value="1"><%=rscats("cname")%></option>
  <% rscats.movenext
      wend
  %>
  </select ></td></tr>
  </table>

 18. 0mri הגיב:

  יש בעיה


  Microsoft VBScript compilation error '800a03fa'

  Expected 'Wend'

  /zombie123/examples/insertcats.asp, line 29

  שורה 29 מודגשת

  rscats.movenext
  wend  

 19. BuildHome הגיב:

  נסה כך

  <%Do while not rscats.EOF %>
  <option value="1"><%=rscats("cname")%></option>
  <% rscats.movenext
      Loop
  %>

 20. 0mri הגיב:

  תודה עובד אבל יש לי בעיה בINSERT
  הוא לא מראה תבעיה הוא פשוט לא מכניס נתונים הנה הדף שמכניס את הנתונים


  <%
        Dim conn, SQLstr, rscats
        Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & Server.MapPath("catdb.mdb")

     If Request("sname")<>"" Then
        SQLstr="INSERT INTO subjects(sname)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES('" & Request("sname") & "')"
        Response.Write SQLstr
        conn.Execute SQLstr
        conn.Close
        Set conn = Nothing
        Response.Redirect "index.asp"
     End If
     %>

  ודרך אגב אני חושב שהבעיה היא בגלל שלא רשום פה לאיזה קטגורייה להכניס את הנושא אז אם את יכול להראות לי איך אפשר להכניס לקטגורייה שאני קובע דרך הטופס אני ישמח מאוד
  תודה מראש

 21. BuildHome הגיב:

  נסה כך

  <%
        Dim conn, SQLstr, rscats
        Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" & Server.MapPath("catdb.mdb")

     If Request.Form("sname")<>"" Then
        SQLstr="INSERT INTO subjects(sname,catid)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES('" & Request.Form("sname") & "',"&Request.Form("catid")&")"
        Response.Write SQLstr
        conn.Execute SQLstr
        conn.Close
        Set conn = Nothing
        Response.Redirect "index.asp"
     End If
     %>
  זה בערך הקוד שצריך להיות. אתה צריך לדעת היטב כיצד מוסיפים וכיצד משתמשים ב-ASP.

  תוסיף ל-FORM שלך את השיטה post.

 22. 0mri הגיב:

  עדיין לא
  תראה אפילו
  http://bb.1asphost.com/zombie123/examples/insertcats.asp
  דרך אגב תגיד לי אם להביא לך את הקודים של שתי הדפים
  תודה מראש 0mri

 23. BuildHome הגיב:

  ———–> שרשור מחדש
  לא הוספת שיטה של post בטופס.
  <form action="insertcats.asp" method="post">

 24. BuildHome הגיב:

  קשה להבין אותך
  כשאתה אומר "לא עובד".
  אני לא רואה שגיאה.
  כנראה השאילתה מתבצעת. תבדוק היטב שאין נתונים במסד.

  בנוסף, אל תבצע העברה לעמוד. תסמן את השורה הזו כהערה ותראה אם יש שגיאה ותציג כאן את השאילתה המודפסת.

 25. BuildHome הגיב:

  אין יותר במה לעזור
  זו שאילתת הכנסה פשוטה ובסיסית למדי.
  תבדוק את מה שכתבתי ותראה אם קיימת בעיה.

 26. 0mri הגיב:

  הצלחתי לסדר + כמה שאלות
  1.אני בונה גלריה ואני רוצה שכל מספר מסוים של תמונות זה ירד שורה.
  2.אני רוצה נגיד ללחוץ על לינק של תמונה ושזה יעשה הורדה למחשב ולא יפתח את הכתובת שלה.
  תודה מראש 0mri

 27. BuildHome הגיב:

  תשובות
  1. תעשה משהו כזה (לדוגמא):
  i = 1
  Do while not rs.EOF
      response.write rs("field")
      If i = 3 Then
          response.write "<br>"
          i = 0
      End If
      i = i + 1
  rs.MoveNext
  Loop

  2. FAQ בתפוז
  תוכן העמוד אליו תפנה את הקישור יכיל את הקוד כמו שכתוב ב-FAQ (לדוגמא) והקישורים שלך יהיו בסגנון כזה:
  <A href="download.asp?file=file.html">download</a>
  אפשרי גם בעזרת ID בלבד אבל תצטרך בעמוד ההורדה לשלוף את שם הקובץ לפי ה-ID.

 28. 0mri הגיב:

  צריך תמיכה מיוחדת באובייקט הזה?
  (ADODB.Stream)

 29. BuildHome הגיב:

  לא חושב
  אם לא כתוב לך שיצירת האובייקט נכשלה יש תמיכה אובייקט הנ"ל.

 30. ניר טייב הגיב:

  אם עשית עדכוני אבטחה אחרונים
  למחשבך הפרטי אז האובייקט לא יעבוד לך במחשב שלך (נראה לי רק ב-XP)
  אבל בשרת האכסון זה צריך לעבוד

 31. 0mri הגיב:

  אמ יש לי שאלה
  אני רוצה שנגיד אני לוחץ על התמונה אז התמונה בגודל הרגיל שלה תפתח בחלון חדש
  (popup)

 32. BuildHome הגיב:

  FAQ
  FAQ.
  זה אמור להיות ב-OnClick ל-span (ולא קישור).

 33. 0mri הגיב:

  אתה יכול להראות לי
  איך אפשר להכניס את פונקציית replace באמצע קוד html כי יש לי כל מיני בעיות עם מרכאות

 34. 0mri הגיב:

  + מה אומרת השגיאה הזאת?


  error '80020009'
  Exception occurred.

  /zombie123/skup/index.asp, line 81

 35. BuildHome הגיב:

  תראה את הקוד
  משורה 78 ועד שורה 84 ותבליט (תדגיש) את שורה 81.

  זו שגיאה די כללית, כלומר ללא תאור ספציפי.

 36. 0mri הגיב:

  תראה
  זה שתי דברים שונים הנה השורה של הreplace


  <%" & Replace(rs4.fields("mdesc"),chr(13),"<br>") & "%>

  ושורה 81 היא


  response.write "<td height=32 background=headertitle2.gif><font size=2><b>" & rs2.fields("ahrazatitle") & "</b></font></td> " & vblf

  תודה מראש

 37. BuildHome הגיב:

  בקשר ל-replace
  זה אמור להיות משהו כזה:
  <%=Replace(rs4.fields("mdesc"),chr(13),"<br>")%>
  או
  <% str = Replace(rs4.fields("mdesc"),chr(13),"<br>")%>

  השורה השניה נראית תקינה.

 38. 0mri הגיב:

  הנה הקוד
  הדגשתי את שורה 81

  response.write "<p align=center><table width=100>" & vblf
  response.write "<tr>" & vblf
  response.write "<td height=32 background=headertitle2.gif><font size=2><b>" & rs2.fields("ahrazatitle") & "</b></font></td> " & vblf
  response.write "</tr>" & vblf
  response.write "<tr>" & vblf
  response.write "<td height=28 background=title.gif></td>" & vblf
  response.write "</tr>" & vblf
  response.write "<tr>" & vblf
  response.write "<td height=340 bgcolor=ffcc99><font size=2><b>" & rs2.fields("ahrazadesc") & "</b></font></td>" & vblf
  response.write "</tr>" & vblf
  response.write "<tr>" & vblf
  response.write "<td height=28 background=title.gif></td>" & vblf
  response.write "</tr>" & vblf
  response.write "</table></p>" & vblf

 39. BuildHome הגיב:

  אני לא רואה שגיאה
  ובמקום vblf רושמים vbcrlf.

 40. 0mri הגיב:

  אתה לא יודע מה יכולה להיות הבעיה?

 41. BuildHome הגיב:

  אם יש שגיאה אז מהי?
  לפי השורה שהצגת לא אמורה להיות שגיאה.

 42. 0mri הגיב:

  הנה השגיאה


  error '80020009'
  Exception occurred.

  /zombie123/skup/index.asp, line 81

 43. BuildHome הגיב:

  נסה כך:
  response.write "<td height=32 background=headertitle2.gif><font size=2><b>" & rs2("ahrazatitle") & "</b></font></td> " & vbcrlf

 44. 0mri הגיב:

  דרך אגב לא הבנתי איך עושים שנגיד
  אני לוחץ על תמונה והיא תיפתח בחלון חדש אם תוכל להסביר לי את זה קצת יותר טוב אני ישמח.!

 45. 0mri הגיב:

  אממ יש לי בעיה אחרת
  עשיתי כמו מבזק כזה שזה כתובית שעולה למעלה  
  בקיצור עכשיו הכנסתי נתונים בשביל לראות אם זה פועל וכל פעם שאני מעלה תמסד ורשום משו בתוך המבזק האינדקס פשוט לא עולה
  תודה מראש 0mri

 46. BuildHome הגיב:

  לא הכי מובן
  ותשרשר את ההודעה עם הפירוט והקוד להודעה הראשית שלך.

 47. 0mri הגיב:

  להראות את כל הקוד של הדף אינדקס שלי
  ?

 48. BuildHome הגיב:

  תסביר את עצמך היטב
  תראה קוד רלוונטי ותראה מה הבעיה/שגיאה.

 49. 0mri הגיב:

  תראה אני יסביר לך יותר טוב
  אין לי שום שגיאה על הדף פשוט תראה זה ככה הולך
  עשיתי שתיהיה כתובית מטיילת ע"פ מה שרשום במסד נתונים
  אז עכשיו נגיד אם לא רשום כלום במסד אז הדף עובד חלק
  אם אני מכניס נתונים למסד אז הדף לא עולה ואין שום שגיאה

 50. BuildHome הגיב:

  אוקי
  תעשה הצג מקור וחפש שגיאה.
  אולי תראה שגיאה מסוימת.

  ומה הקוד הרלוונטי?

 51. 0mri הגיב:

  הנה


  <marquee width="165" height="74"><%=Replace(rs4.fields("mdesc"),chr(13),"<br>")%></marquee></p>

 52. 0mri הגיב:

  תיקון


  <%while not rs4.EOF%>
  <marquee width="165" height="74"><%=Replace(rs4.fields("mdesc"),chr(13),"<br>")%></marquee></p>
  <%wend%>

 53. BuildHome הגיב:

  אתה צריך
  לעשות את הלולאה על התוכן שנמצא בתוך ה-marquee
  ולא כתבת rs4.MoveNext.

 54. 0mri הגיב:

  לא עשיתי את זה עם איידי
  כל מה שיש בטבלה זאת העמודה
  mdesc

 55. BuildHome הגיב:

  אז למה עשית לולאה?
  אתה יודע מה אתה עושה?

 56. 0mri הגיב:

  דרך אגב אם תוכל אחרי זה
  להסביר לי איך עושים update אני ישמח מאוד
  תודה מראש 0mri

 57. BuildHome הגיב:

  אני לא אמור ללמד אותך
  אתה אמור ללמוד באמצעות המדריכים באתר.
  ASP,VBS,SQL.

 58. 0mri הגיב:

  כאילו לפי מה שרשום קראתי הרבה פעמים
  וראיתי שבמאמרים עושים  את זה בשיטה אחרת..

 59. 0mri הגיב:

  טוב שניה יש לי שאלה אחרת מה אומרת
  השגיאה הזאת?


  Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

  Syntax error (missing operator) in query expression 'PID='.

  /zombie123/gallery/replies.asp, line 9

  השורה שלי היא


  sql="select * from replies where PID="&Request.QueryString("ID")

  שורה 9


  rs.open sql, conn

 60. BuildHome הגיב:

  הנתון שאתה מנסה
  לשלוף משורת הכתובות (ID) ריק.

 61. 0mri הגיב:

  סידרתי תבעיה + בעיה נוספת
  כל פעם הבעיה הזאת חוזרת על עצמה אין לי מושג למה

  INSERT INTO replies(rtitle,redesc,by) VALUES('sdasdasd','dasd','asda')
  Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

  Syntax error in INSERT INTO statement.

  /zombie123/gallery/insert_replies.asp, line 10

  הקוד שמכניס תנתונים


  SQLstr="INSERT INTO replies(rtitle,redesc,by)"
        SQLstr= SQLstr & " VALUES('"&Request.QueryString("rtitle")&"','" & Request("redesc") & "','"
        SQLstr= SQLstr & Request("by") & "')"
        Response.Write SQLstr
        conn.Execute SQLstr
        conn.Close
        Set conn = Nothing
        Response.Redirect "index.asp"

 62. BuildHome הגיב:

  by מילה שמורה. שים אותה בסוגריים []

 63. 0mri הגיב:

  בעיה אחרת.->->


  INSERT INTO replies(rtitle,redesc,[by]) VALUES('שגשגדשדגשד','גדשגדשגשגד','דששג')
  Microsoft JET Database Engine error '80004005'

  You cannot add or change a record because a related record is required in table 'pics'.

  /zombie123/gallery/insert_replies.asp, line 10

  תודה מראש

 64. BuildHome הגיב:

  זו שגיאה
  הקשורה לקשר גומלין שיצרת בין 2 הטבלאות.
  תבדוק את העניין.

 65. 0mri הגיב:

  אני לא מבין מה הבעיה
  קישרתי את pid בטבלה replies ל id בטבלה pics

 66. 0mri הגיב:

  עכשיו כתובה בעיה אחרת


  INSERT INTO replies(pid,rtitle,redesc,[by]) VALUES(",'sdasdas','dadasdasd','asdasd')
  Microsoft JET Database Engine error '80040e07'

  Data type mismatch in criteria expression.

  /zombie123/gallery/insert_replies.asp, line 10

  שורה 10    

  conn.Execute SQLstr

 67. BuildHome הגיב:

  לדעתי
  כדאי לך לכתוב הודעה חדשה.
  ההודעה הזו כבר לא תקפוץ וגם ככה עצומה מדי (אולי עדיף למחוק אותה[?]).

  רק תפרט את הסיבה מחדש עם קוד רלוונטי והכל כמו שצריך שגם אחרים יוכלו להבין ולעזור.

שלח תשובה