שלח תשובה

זירת השאלות

508
צפיות
23
תשובות

שאלה במשפט SQL.

,‏ 3 בפברואר, 2005

אני אנסה להסביר :).
יש לי את הrecordset:


rsForums.open "Select * from forums WHERE cat = "&rsCategories("cid"}


עכשיו, rsCategories מכיר לי את הקטגוריות.
עכשיו, נגיד יש לי כמה קטגוריות, אני רוצה שנגיד יש לי קטגוריה עם cid 1 זה יתן את כל הפורומים שcat שווה אצליהם ל-1 מתחת לקטגוריה (את זה עשיתי בלולאה).
עכשיו, אחרי שאני מקים עוד קטגוריה, היא מוצגת לי, אבל משום מה, הפורומים המתאימים לה, לא מוצגים.

תודה לעוזרים!

תגיות:

23 תשובות

 1. העקרב הגיב:

  אופס, הקוד:


  rsForums.open "Select * from forums WHERE cat = "&rsCategories("cid")

 2. העקרב הגיב:

  שום שגיאה, פשוט זה נותן את הערך של
  הפורום רק לקטגוריה הראשונה.
  אפילו שבדקתי ויש לקטגוריה השניה פורומים, פשוט זה לא מדפיס…

 3. igor21 הגיב:

  המממ אתה יכול לכתוב את שאר הקוד.

 4. igor21 הגיב:

  שמציג את הקטגוריות והפורומים?
  מצטער על שתי הודעות – בטעות לחצתי Enter

 5. העקרב הגיב:

  כן.


  <%@ Language="VBScript" %>
  <%

  Dim conn, rsForums
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  conn.Open Server.MapPath("forums.mdb")

  Set rsCategories = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  rsCategories.activeconnection=conn
  rsCategories.open "Select * FROM categories"

  Set rsForums = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  rsForums.activeconnection=conn

  rsForums.open "Select * from forums WHERE cat = "&rsCategories("cid")

  %>
  <!– #include file="top.asp" –>
  <%
  response.write "<link rel='stylesheet' type='text/css' href='stylesheet.css'>"
  response.write "<p align='right' dir='rtl'>"

  %>
  <%
  response.write "<tr>"
  if rsForums.eof=false then
     while not rsCategories.eof
  %>
      <table align=center border=1 width=753 bordercolor=#008900 cellpadding=0 cellspacing=0 align=right>
  <%
  response.write "<TR><td  align='center' background='images/catbg.gif' style='border: 0px;' width='860' height='14' rowspan='2'>"&rsCategories("cname")&"</TD></TR>"
  %>
  </table>
      <table align=center border=1 width=753 bordercolor=#008900 cellpadding=0 cellspacing=0 align=right>
  <%
  response.write "<TR><td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right width='100' height='16'><b><font color=white>פורום</font></b></td>"
  response.write "<td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right width='833' height='16'><b><font color=white>תיאור</font></b></td></tr>"

  while not rsForums.eof
  response.write "<tr>"
  response.write "<td  align=center><a href='forum.asp?sub="& rsForums("fnumber") &"'>" & rsForums("forum") & "</a></td>"
  response.write "<td  align=center>" & rsForums("des") & "</td></tr>"
  rsForums.movenext
  Wend
     rsCategories.movenext
     Wend
  else
  response.write "<tr><td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right><b><font color=white>שגיאה!</font></b></td></tr>"
  response.write "<tr><td  align=center>אין פורומים זמינים כרגע.</td></tr>"
  end if
  response.write "</table>"
  response.write "</p>"

  rsForums.close
  set rsForums=nothing
  rsCategories.close
  set rsCategories=nothing
  conn.close
  set conn=nothing
  %><!– #include file="copy.asp" –>

 6. העקרב הגיב:

  הנה….


  if rsForums.eof=false then
     while not rsCategories.eof
  %>
      <table align=center border=1 width=753 bordercolor=#008900 cellpadding=0 cellspacing=0 align=right>
  <%
  response.write "<TR><td  align='center' background='images/catbg.gif' style='border: 0px;' width='860' height='14' rowspan='2'>"&rsCategories("cname")&"</TD></TR>"
  %>
  </table>
      <table align=center border=1 width=753 bordercolor=#008900 cellpadding=0 cellspacing=0 align=right>
  <%
  response.write "<TR><td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right width='100' height='16'><b><font color=white>פורום</font></b></td>"
  response.write "<td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right width='833' height='16'><b><font color=white>תיאור</font></b></td></tr>"

  while not rsForums.eof
  response.write "<tr>"
  response.write "<td  align=center><a href='forum.asp?sub="& rsForums("fnumber") &"'>" & rsForums("forum") & "</a></td>"
  response.write "<td  align=center>" & rsForums("des") & "</td></tr>"
  rsForums.movenext
  Wend
     rsCategories.movenext
     Wend
  else
  response.write "<tr><td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right><b><font color=white>שגיאה!</font></b></td></tr>"
  response.write "<tr><td  align=center>אין פורומים זמינים כרגע.</td></tr>"
  end if

 7. העקרב הגיב:

  שיניתי קצת…


     while not rsCategories.eof
  rsForums.open "Select * from forums WHERE cat = "&rsCategories("cid")

  %>
      <table align=center border=1 width=753 bordercolor=#008900 cellpadding=0 cellspacing=0 align=right>
  <%
  response.write "<TR><td  align='center' background='images/catbg.gif' style='border: 0px;' width='860' height='14' rowspan='2'>"&rsCategories("cname")&"</TD></TR>"
  %>
  </table>
      <table align=center border=1 width=753 bordercolor=#008900 cellpadding=0 cellspacing=0 align=right>
  <%
  response.write "<TR><td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right width='100' height='16'><b><font color=white>פורום</font></b></td>"
  response.write "<td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right width='833' height='16'><b><font color=white>תיאור</font></b></td></tr>"

  while not rsForums.eof
  response.write "<tr>"
  response.write "<td  align=center><a href='forum.asp?sub="& rsForums("fnumber") &"'>" & rsForums("forum") & "</a></td>"
  response.write "<td  align=center>" & rsForums("des") & "</td></tr>"
  rsForums.movenext
  Wend
     rsCategories.movenext
     Wend
  if rsForums.eof=true then
  response.write "<tr><td  align=center bgcolor=#8BBF8B align=right><b><font color=white>שגיאה!</font></b></td></tr>"
  response.write "<tr><td  align=center>אין פורומים זמינים כרגע.</td></tr>"
  end if

 8. העקרב הגיב:

  אפשר לשאול עוד שאלה?
  יש לי משפט UPDATE:


  sql = "UPDATE sub SET poster=#" & now() & "# WHERE snumber=" & forum

  משום מה, הוא לא מגיב

  דוד.

 9. העקרב הגיב:

  שיניתי טיפה ת'שאילתה, ככה זה מדפיס:


  UPDATE sub SET [poster]=#06/02/2005 13:50:41# WHERE snumber=3

 10. ניר טייב הגיב:

  מה הפורמט של poster ?
  באקסס בעיצוב טבלה בשדה poster  תראה למטה מה הפורמט של השדה
  ותכתוב לנו כאן.

 11. העקרב הגיב:

  סידרתי כבר..
  שאלה חדשה:
  מישהו יכול להסביר לי איך אני בודק איזה משתמשים מחוברים לאתר (בדיוק מי), להדפיס את השמות?
  אני צריך רק את הדרך

 12. זהר פלד הגיב:

  זה עובד על אותו עקרון של מונה
  גולשים onLine, רק שאתה צריך להשתמש ב DB שלך כדי לשלוף את שמות המשתמשים למערך…

 13. העקרב הגיב:

  תוכל לפרט טיפה יותר בבקשה [אם אפשר
  דוגמונת קטנה]

 14. העקרב הגיב:

  פחות או יותר היבנתי…
  אני עושה נגיד שדה:
  online
  ואז אני עושה תנאי:

  while not rsUser.eof
  if rsUser("online") = true then
  response.write rsUser("username")
  else
  response.write "אין משתמשים מחוברים."
  end if
  Wend

  ואז אני מעדכן את המסד כאשר המשתמש נכנס?
  ושהוא יוצא? איך אני עושה את זה שזה יעבור לfalse?
  דוד.

 15. העקרב הגיב:

  ניסיתי ככה:


                  <%

                          
                      Dim rsOUsers
                      Set rsOUsers = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
                      rsOUsers.Open "Select uid, username, online FROM users WHERE online='true'",conn
                          if cookie <> "" then
                              conn.execute "UPDATE users SET online = 'true' WHERE username = '" & request.cookies("login")("user") &"'"
                                  response.cookies("online").Expires=DateAdd("m",2,now())

                                  response.cookies("online")="online"
                          else
                                  conn.execute "UPDATE users SET online = 'false' WHERE username = '" & request.cookies("login")("user") & "'"
                          End if

                                  response.write "כעת מחוברים לאתר:<BR>"
                      While not rsOUsers.eof
                          
                          response.write rsOUsers("username")&" "
                              rsOUsers.MoveNext
                      Wend
                  %>

  אין שגיאות, אין פלט.

 16. העקרב הגיב:

  פתאום הקוד עובד, אבל..
  שאני מתנתק הוא לא אומר שהתנתקתי 😐

שלח תשובה