שלח תשובה

זירת השאלות

528
צפיות
29
תשובות

יש לי בעיה אני לא מוצא את השגיאה

,‏ 3 באוגוסט, 2005

הנה הקוד:


sql = "insert into moamad(name,lname,way_of_contact,tel,status,script,age,situation,memo,invited,email,workplace,interestingin,mobilphone,worktel,fax,sex,address,country)  values('" & name &"','" & lname & "','" & contact & "','" & tel & "','" & status & "','" & trueorfalse & "'," & age & ",'" & situation & "','" & memo & "','" & invited & "','" & email & "','" & nowwork & "','" & interestingin & "','" & mobilphone & "','" & worktel & "','" & fax & "','" & sex & "','" & address & "','" & country & "')"


הנה השגיאה:


Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

Syntax error in INSERT INTO statement.

/shai4u/function_moamadim/insertmoamad.asp, line 25


תגיות:

29 תשובות

 1. BuildHome הגיב:

  תשובה
  תדפיס את השאילתה שלך ותציג לנו את הפלט בעמוד.
  Response.Clear : Response.Write sql : Response.End

 2. shai4u הגיב:

  הנה תוצאת ההדפסה


  insert into moamad(nameuser,lname,way_of_contact,tel,status,script,age,situation,memo,invited,email,workplace,interestingin,mobilphone,worktel,fax,sex,address,country) values(",",",",",",,",",",",",",",",",",",")

 3. ניר טייב הגיב:

  1. memo זו מילה שמורה
  2. יש לך שני פסיקים רצופים – זה אמור להיות כך או לא ?
  אם כן אז נסה להכניס שם null.

 4. shai4u הגיב:

  שני פסיקים רצופים כי לדעתי
  זה שדה ה AGE והוא מספר

 5. shai4u הגיב:

  עדיין יש אותה שגיאה למרות ששיניתי
  את שדה ה memo

 6. eLisHa הגיב:

  תנסה…
  להקיף את שמות כל השדות ב [] – למשל במקום status, תרשום [status] וכו'
  כנ"ל תעשה עם שם הטבלה

  אם זה לא עוזר, תמחק את כל השדות, ותוסיף אחד אחד עד שתראה איזה מהם גורם לשגיאה.

 7. shai4u הגיב:

  ניראה לי שמצאתי טעות
  במסד יש לי שדה שנקרא trueorfalse והוא מסוג כןלא. עכשיו איך אני במשפט INSERT INTO כותב כדי להזין אליו כן או לא???

 8. shai4u הגיב:

  בגלל השדה הזה במסד יש לי את הטעות
  אתה יכול להגיד לי לפי הקוד שלמעלה מה עלי לשנות?

 9. shai4u הגיב:

  בזה ניסיתי גם
  להוסיף את הגרש היחיד משני צדדיו ולהוריד ועדיין יש טעות

 10. eLisHa הגיב:


  insert into [tbl] ([boolField]) values (true)
  insert into [tbl] ([boolField]) values (false)

 11. shai4u הגיב:

  כנס להסבר
  אם אתה יכול להכנס למסנג'ר אסביר יותר טוב אולי. אבל בכל זאת יש לי משתנה בתחילת העמוד:


  trueorfalse = request.form("trueorfalse")

  את הנתון הוא מקבל מטופס ששם הלקוח מקליד אמת או שקר באנגלית

  איך אני משלב את זה בהכנסת הנתונים למסד?

 12. shai4u הגיב:

  שאלה אחרת
  אני מנסה למנות כמה יש בעמודה מסויימת את המילה אינטרנט בצורה הבאה:


  SELECT COUNT(*)
  FROM moamad
  WHERE way_of_contact = '" אינטרנט "'

  ואז הוא מראה איפה שכתוב אינטרנט סימני שאלה ורושם מתחתיו Invalid Characters

  מה עושים?

 13. shai4u הגיב:

  הנה הקוד שלי


  <%@ Language="VBScript" codepage=1255%>
  <%
  response.write "<title>סטטיסטיקות</title>"
  set c=server.createobject("adodb.connection")
  c.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("moamadim.mdb")
  sql = "SELECT COUNT(*) FROM moamad where way_of_contact='" National call "'"
  set r=server.createobject("adodb.recordset")
  r.open sql,c
  response.write sql
  c.close
  set c = nothing
  %>

 14. shai4u הגיב:

  ושאני מחפש את המילה שרשומה בקוד זה
  הודעת השגיאה:


  Microsoft VBScript compilation error '800a0401'

  Expected end of statement

  /shai4u/function_moamadim/statistics.asp, line 6

  sql = "SELECT COUNT(*) FROM moamad where way_of_contact='" National call "'"
  ———————————————————–^

 15. eLisHa הגיב:

  try like this:


  sql = "SELECT COUNT(*) FROM moamad where way_of_contact='National call'"

  if you need a variable:
  x="National Call"
  sql = "SELECT COUNT(*) FROM moamad where way_of_contact='" & x & "'"

 16. shai4u הגיב:

  שאלה נוספת
  הנה השגיאה:


  error '80020009'
  Exception occurred.

  /shai4u/function_moamadim/updatelist.asp, line 14

  הנה השורה:


  response.write "<td align=right valign=middle><input type=text name=name value=" & r.fields("nameuser") & "></td>"

 17. shai4u הגיב:

  עוד משהו
  מה זה אומר?


  Response object error 'ASP 0185 : 8002000e'

  Missing Default Property

  /shai4u/function_moamadim/statistics.asp, line 0

  A default property was not found for the object.

 18. eLisHa הגיב:


  בקשר לשגיאה השניה – אין לי מושג.. תנסה לעבור על שינויים אחרונים שעשית בקוד

  השגיאה הראשונה – ל  r.fields("nameuser")  יש ערך? תנסה לבדוק ככה:


  Response.Write (len(r.fields("nameuser")))

 19. shai4u הגיב:

  הנה


  <%@ Language="VBScript" codepage=1255%>
  <%
  response.write "<title></title>"
  set c=server.createobject("adodb.connection")
  c.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath(".mdb")
  sql = "SELECT COUNT(*) FROM moamad where yesorno=1"
  set r=server.createobject("adodb.recordset")
  r.open sql,c
  response.write sql
  c.close
  set c = nothing
  %>

 20. eLisHa הגיב:

  נו באמת 😐


  c.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath (".mdb")

שלח תשובה