שלח תשובה

זירת השאלות

631
צפיות
6
תשובות

השראות ב – SQL SERVER

,‏ 27 בספטמבר, 2005

שלום לכולם,

כאשר אני רוצה לשלוף נתונים מDB MSSQL
אני מקבל את השגיאה הבאה

סוג שגיאה:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E4D)
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'MOTYIUSR_MOTY'.
/ado/list3.asp, line 25

השאלה היא למה וכיצד ניתן לפתור זאת
הקוד שלי…:

<%@language="VBSCRIPT" CODEPAGE="1255"%>

<%
Dim Conn
Dim rs
Dim SQL
    
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Conn.Open "Driver={SQL Server};" & _
           "Server=(local);" & _
           "DataBase=testSQL"


    Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

    SQL = "Select * from jokes"
    rs.Open SQL, Conn

    
    If rs.EOF Then
        Response.Write "<h3 align=""center"">אין רשומות במסד הנתונים!</h3>" & vbcrlf
    Else
%>
<table dir="rtl" width="70%" align="center">
<tr>
  <td width="5%"><b>#ID</b></td>
  <td width="20%"><b>שם</b></td>

</tr>
<%        Do while not rs.EOF        %>
<tr>
  <td width="5%"><%=rs.Fields("id")%></td>
  <td width="20%"><%=rs.Fields("name")%></td>
</tr>
<%
        rs.MoveNext
        Loop

        Response.Write "</table>" & vbcrlf
    End If
    
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Conn.Close
    Set Conn = Nothing
%>
</body>
</html>

ומוזר גם ככה לא עבד לי:

'Conn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=testSQL;Data Source=(local)"
'Conn.Open "Provider=SQLOLEDB; Data Source=(local); Initial Catalog=testSQL;User Id=moty; Password=123456; Auto Translate=FALSE"

תגיות:

6 תשובות

 1. זהר פלד הגיב:

  הממ…
  ב sql login אפפעם לא היתה לי בעיה להתחבר לשרת sql (כלומר עם user וססמא). בדוק שהגדרת את ה user בשרת ה sql כמו שצריך, ושלא טעית באיות.

  עם win othentication, לעומת זאת, בפעם היחידה שניסיתי להתחבר ל sql server, לא הצלחתי, ולא מצאתי לזה פתרון.

 2. זהר פלד הגיב:

  דרך ה em תכנס למסד הנתונים שלך.
  תפתח את החלק של users, תבדוק שה user מוגדר, תבדוק שהססמא שמוגדרת שם היא אותה הססמא שאתה מנסה להשתמש בה ב ASP…
  תבדוק הרשאות של  ה user הזה.

 3. Moty_p הגיב:

  איפה אני בודק את הUSER
  כי שי לי USER ב – Security
  ויש לי ב DB -> USERS

 4. gilad123 הגיב:

  נסה לבדוק את סוג האימות
  ב sql server אפשר לבחור את סוג האימות, אימות של windows אימות של sql server (בעברית מדוברת זה שם משתמש וסיסמה) או שניהם ביחד (למיטב זכרוני שניהם ביחד זה ברירת המחדל).
  אני לא זוכר בדיוק את הפרטים אבל ישנו מילכוד מסויים שאם הספריה בה יושב הקובץ שמנסה לגשת ל DB היא גישה חופשית (גם אם רק לקריאה) אז הוא עושה בעיות עם הזיהוי של windows בהתחברות ל DB.
  אני פתרתי את הבעיה אצלי בזה ששיניתי את הזיהוי לזיהוי של SQL בלבד (ואז גם  ;Integrated Security=SSPI צריך לרדת משורת ההתקשרות)

  בהצלחה.

שלח תשובה