שלח תשובה

זירת השאלות

613
צפיות
4
תשובות

שימוש בקוד vbscript בדף asp.net

,‏ 2 באוקטובר, 2005

שלום, יש לי סקריפט ארוך ב vbscript ואני רוצה שהוא ישתמש ברכיב של  .NET

אין לי בעיה להשמש ברכיב בדף ASPX ואין לי בעיה להשתמש בסקריפט בדף ASP (או VBS) השאלה היא איך אני עושה ש Class שנכתב בסביבת .NET  יוכל להיות נגיש לסקריפט (להכניס את הסקריפט לASPX, או הפוך, להנגיש את הclass ל ASP).
ניסיתי להגדיר פשוט את הסקריפט כ vbscript  

<script language=vbscript runat=server>

אבל הוא מתעקש להתייחס אליו כ VB,
(הסקריפט הוא מעל 1000 שורות והוא עובד טוב ככה שלא בא לי לשכתב אותו…),
תודה.

תגיות:

4 תשובות

 1. אוריקס הגיב:

  המממ
  שתי אפשרויות:
  1. אם יש לך גישה לשרת אז תקמפל, תשים בתוך אובייקט COM ותקרא לקוד.
  2. אם לא, שים את הקוד בדף ה ASP, שלח לו בקשה ותראה מה הוא מחזיר.

 2. Admini הגיב:

  שתיהן עקומות. עדיף לתרגם לדוט נט
  אגב, זה גם לא מסובך כל כך

 3. yarono הגיב:

  תנסה את זה
  אבל תצטרך לתת הרשאות ביצוע למשתמש איי.אס.פי דוט נט בשרת שלך למחיצה שבה נמצא הסקריפט


  <%@ Page Language="C#" Debug="true"%>
  <%@ Import Namespace="System"%>
  <script runat="server">
  System.Diagnostics.Process proc = new System.Diagnostics.Process();
  proc.startInfo.FileName = "c:windowssystem32cscript.exe";
  proc.startInfo.Arguments = Server.MapPath("hello.vbs");
  proc.startInfo.UseShellExecute = false;
  proc.startInfo.CreateNoWindow = true;
  proc.startInfo.RedirectStandardOutput = true;
  proc.startInfo.RedirectStandardError = true;
  //Start the Process.
  proc.start();
  proc.WaitForExit();
  response.write(proc.StandardOutput.ReadToEnd());

  </script>
  <HTML><HEAD><TITLE>Orders Report</TITLE></HEAD>
  <BODY>
  <DIV align=center>
  </DIV>
  </BODY>
  </BODY>
  </HTML>

 4. yarono הגיב:

  והנה גרסה בvb.net + תמיכה בעברית

  <%@ Import Namespace="System.IO"%>
  <%@ Page CodePage=1255 %>
  <script language="VB" runat="server" Codepage=1255>
  function hebEncode(txt) 'encode Hebrew Chars
      dim i, pAsc as Integer
      Dim p as String
      hebEncode =""
      for i = 1 to len(txt)
      p = mid(txt,i,1)
      pAsc = asc(p)
      if pAsc>223 and pAsc<251 then p = server.htmlEncode(p)
      hebEncode = hebEncode & p
      next
  end function

  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

  Dim output As String
  Dim p as new System.Diagnostics.Process

  p.StartInfo.FileName = "C:WINDOWSsystem32cscript.exe"
  p.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
  p.StartInfo.RedirectStandardError = True
  p.StartInfo.UseShellExecute = False
  p.StartInfo.Arguments = "C:inetpubwwwroottesttest.vbs //Nologo"
  p.Start()
  p.WaitForExit()

  output = hebEncode(p.StandardOutput.ReadToEnd)
  Label4.text=output
  Response.write("הפעולה בוצע בהצלחה")
  p.Close()
  p.Dispose()

  End Sub
  </script>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Strict//HE">
  <HTML xmlns:asp>
      <HEAD>
          <TITLE></TITLE>
          <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">
          
          <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1">
          <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1">
          <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript">
          <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"&gt;
      </HEAD>
  <asp:Label id="Label4" runat="server"></asp:Label>

שלח תשובה