שלח תשובה

זירת השאלות

10 תשובות

 1. gilad123 הגיב:

  אפשרות
  אני לא מכיר את האקסס אבל נסה להעתיק את הקובץ (כשאף אחד לא מחובר אליו) להוסיף לשם הקובץ חותמת זמן ויש לך גיבוי יומי

 2. rjnhojbht הגיב:

  הכנסת נתונים באמצעות לולאה
  אני מנסה להכניס נתונים למסד, שנשלחים מטופס בלולאת for Each..
  כך:

  For Each item in Request.Form
  rsUser("item") = Request.Form(item)

  next

  השגיאה:

  Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal

  הבנתי את הבעיה, הוא מחפש בטבלה שדה בשם item ולא מוצא.
  איך אפשר לעשות שה- item יקַרֵא כמשתנה?

  תודה מראש

 3. shlomolol הגיב:

  ככה אולי?


  rsUser(item) = Request.Form(item)

  בהנחה ששם השדה זהה לשם האלמנט מהטופס

 4. rjnhojbht הגיב:

  חיפוש
  בניתי חיפוש,
  כך:


  car=request("car")
  model=request("model")
  area=request("area")
  k=request("prik")
  g=request("prig")

  if car="all" then
  car = ""
  end if
  if model= 0 then
  model = ""
  end if
  if area="all" then
  area = ""
  end if
  if k<>"" and g<>"" then
  ad=" and pri BETWEEN "& k &" and "& g &""
  else
  ad=""
  end if
  response.write model & area
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  SQL_query = "Select * from  bla where car like "& car &" and model like "& model &" and area like '%"& area &"%' "&ad&" order by bold, time DESC"
  rs.Open SQL_query, conn, 3, 3

  והשגיאה היא:


  Syntax error (missing operator) in query expression car like "& car &" and model like "& model &" and area like '%"& area &"%'

  יש לציין שאם אני מחפש שהcar לא שווה all וmodel לא שווה 0 אז זה כן עובד, ואם area לא שווה all, אבל אם car או model שווים ל- all ו-0 ו-area לא שווה לall, זה גם לא עובד..(מקווה שלא הסתבכם).
  מישהו יודע מה הבעיה?? ניסיתי מלא דברים ולא עובד,
  תודה מראש

 5. זהר פלד הגיב:

  חסר גרשים…
  מסביב לערך שאתה משווה את car ואת model.
  חוצמזה, מה זה ה "&ad&" הזה לפני ה order by?

 6. rjnhojbht הגיב:

  אלה מספרים, ו..
  car וmodel אלה מספרים, בגלל זה אין גרשיים.
  car שווה לall כשאר המשתמש בוחר "כל הרכבים", וmodel שווה ל0 שהמשתמש בוחר כל הדגמים..
  ה- "&ad&", זה:

  if k<>"" and g<>"" then
  ad=" and pri BETWEEN "& k &" and "& g &""
  else
  ad=""
  end if

  שכמובן נמצא לפני הקוד שכתבתי מקודם, גם זה מספרים..

  תודה מראש

 7. rjnhojbht הגיב:

  נראה לי שהבנתי את הבעיה, אבל..
  נראה לי שהבנתי מה הבעיה, בעצם יוצא שבסוף השאילתא נראית כך:

  SQL_query = "Select * from bla where car like and model like and area like '%"& area &"%' "&ad&" order by bold, time DESC"

  אני רוצה שאם המתמש יבחר all או 0 אז יוצגו לו כל התוצאות..
  איך עושים את זה?

 8. rjnhojbht הגיב:

  תיקון..
  השאילתא כך:


  SQL_query = "Select * from adicar where car = "&car&" and model = "&model&" and area like '%"& area &"%' "&ad&" order by bold, time DESC"

שלח תשובה