שלח תשובה

זירת השאלות

571
צפיות
4
תשובות

איפה אני צריך לשים את הרפלייס?

,‏ 29 במרץ, 2004

זה הקוד שלי:

<body link=black alink=black vlink=black>
<div align=center>
<%
set con = server.createobject("adodb.connection")
con.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq=" & server.mappath("book.mdb") & ";"
set rs = con.execute("select * from book")
if request("page") = "add" then
con.execute "insert into book (name,mail,msn) values ('" & request("name") & "','" & request("mail") & "','" & request("msn") & "')"
end if
%>
<table border="8" width="650" cellpadding="1" cellspacing="1" style="font-size:12px;">
<tr>
<td bgcolor=yellow text=res width="450" class="bgcolor2"><font size=3 face=arial><b><center>הודעת המשתמש</b></td></f>
<td bgcolor=yellow text=res width="250" class="bgcolor2"><font size=3 face=arial><b><center>דואר אלקטרוני </b></td> </f>
<td bgcolor=yellow text=res width="150" class="bgcolor2"><font size=3 face=arial><b><center>שם משתמש</b></td></f>
</tr>
<%
while not rs.eof
%>
<tr>
<td bgcolor=red text=yellow width="500" class="bgcolor1"><font face=arial><b><center><%=rs("msn")%></b></td></f>
<td bgcolor=red text=yellow width="200" class="bgcolor1"><font face=arial><b><center><a href="mailto:<%=rs("mail")%>"><%=rs("mail")%></a></b></td></f>
<td bgcolor=red text=yellow width="150" class="bgcolor1"><font face=arial><b><center><%=rs("name")%></b></td></f>
</tr>
<%
rs.movenext
wend
%></table></div>


<div align=right>
<form name="page" method="post" action="index.asp?page=add">
<INPUT type="text" name="name">:שם משתמש<br>
<INPUT type="text" name="mail">:אי-מייל<br>
<INPUT type="text" name="msn">:הודעתך<br>
<INPUT type="submit" name="submit1" value="שלך_הודעתך">
<INPUT type="reset" name="reset1" value="נקה_שטחים">
</form>
</div>
</body>


עכשיו איפה בידיוק אני צריך לשלב את הריפלייס שמונע html?
הריפלייס הוא:


str=Replace(str,">",">")
str=Replace(str,"<","<")


אז איפה לשלב את הריפלייס הזה?

תודה.

תגיות:

4 תשובות

 1. ניר טייב הגיב:

  כאן :::


  if request("page") = "add" then
  —————————————-
  REPLACE
  —————————————-
  con.execute "insert into book (name,mail,msn) values ('" & request("name") & "','" & request("mail") & "','" & request("msn") & "')"
  end if

שלח תשובה