Server-Client communication in HTML5

‏ • 25 בפברואר, 2012

מפגש File API and HTML5 communication
מרצה: זהר ארד, ארכיטקט צד-לקוח

סקירה של שלוש טכנולוגיות לשליחת מידע ונתונים בין הדפדפן והשרת – Cross-Oriding Resource-Sharing המאפשרת תקשורת אסינכרונית ללא הגבלת שמות מתחם, Server-Side Events המאפשרת שליחת הודעות מהשרת לדפדפן על גבי HTTP ופרוטוקול WebSockets המאפשר תקשורת דו-כיוונית, אסינכרונית בין השרת והדפדפן.

זוהר ארד – בטכנולוגיות Web משנת 2004, לשעבר מפתח צד-לקוח בחברות מטהקפה וג'קסו וכיום כפרילנס. מתמחה בתכנון והטמעה של ממשקים מבוססי דפדפן וממשקי שרת-לקוח.

תגיות: , , ,

תגובות בפייסבוק