מדריך C# – תכנות מונחה עצמים: הורשה – Inheritance

הורשה הינה אחד מהעקרונות החשובים ביותר בתכנות מונחה עצמים (OOP). הורשה מאפשרת לממש את עקרון ה- reuse – שימוש חוזר בקוד ללא צורך לכתוב אותו מספר פעמים. מימוש הורשה בכדי...

תגיות: , ,

המשך

מדריך C# – תכנות מונחה עצמים: קבועים ( Constants ו- Readonly)

Constants constants (קבועים) הם תאים בזיכרון אשר מכילים ערך קבוע שאינו ניתן לשינוי (בניגוד למשתנים שמטבעם כן יכולים להשתנות). קבועים ב – NET. למעשה מוגדרים אוטומטית כ- static (אין צורך...

תגיות: , ,

המשך

מדריך C# – תכנות מונחה עצמים: אלמנטים סטטיים

  משתנה סטטי כאשר נגדיר משתנה בתוך מחלקה, הוא למעשה נוצר מספר פעמים, פעם אחת בכל אובייקט שניצור. לעיתים נרצה להגדיר משתנים אשר מוגדרים פעם אחת לכל האובייקטים מסוג מסוים....

תגיות: , ,

המשך

מדריך C# – תכנות מונחה עצמים: שימוש ב- Constructors

בנאי (Constructor. נקרא גם בקיצור c'tor) הוא למעשה פונקציה לבנייה התחלתית של האובייקט. הוא מופעל אוטומטית בעת יצירת מופע מהמחלקה (אובייקט) באמצעות הפקודה new:     Person p = new Person(); המטרה...

תגיות: , ,

המשך

מדריך C# – תכנות מונחה עצמים: שימוש ב- Properties

Property הינו מנגנון המאפשר לממש את עקרון הכימוס (encapsulation). הרעיון הוא להסתיר את המשתנים ולחשוף אותם דרך מנגנון סינון ובקרה לצורכי בדיקת תקינות המידע. בכדי להסתיר את המשתנה יש להגדיר...

תגיות: , ,

המשך

מדריך C# – תכנות מונחה עצמים: יצירת מחלקה בסיסית

מחלקה היא תבנית סגורה המכילה משתנים ופונקציות, אשר ניתן ליצור ממנה הרבה מופעים (אובייקטים). מחלקה מאפשרת לממש את עקרון הכימוס (encapsulation) – היכולת להסתיר אלמנטים הקיימים בתוך המחלקה, כך שרק...

תגיות: , ,

המשך

מדריך C# – תכנות מונחה עצמים: מבוא

מאמר זה פותח סדרה של מאמרים בנושא תכנות מונחה עצמים (Object Oriented Programming). בניגוד לשאר המאמרים בסדרה זו, מאמר זה הינו תאורטי ואינו משלב קוד טכני ומטרתו היא להציג את...

תגיות: ,

המשך