וובמאסטר - תיכנות ובניית אתרים

מדריך FSO - האובייקט Folder

BuildHome/‏ 3 נובמבר, 2003
F+
F-
האובייקט מאפשר גישה למאפייני התקיה. ניתן לגשת לכל מאפייני ושיטות האובייקט כגון יצירה,העתקה,מחיקה והעברה. בנוסף, ניתן ליצור קבצי טקסט בעזרת אובייקט זה.
לאובייקט 4 שיטות (מתודות) ו-15 מאפיינים.

השימוש באובייקט נעשה כך:

VBScriptJScript
Set Folder = FSO.GetFolder(Path) 
ערך ה-Path יכול להיות נתיב פיזי מלא או בעזרת Server.MapPath.
לשם הדוגמאות בהמשך, נציב ב-Path את "C:\Folder"

המאפיין Attributes:

המאפיין מחזיר את תכונת הקובץ בסוג מספרי.
ניתן לשנות את תכונתו של הקובץ ולא רק להציגו והאפשרויות הקיימות הם:

שם ייצוגי ערך תאור
רגיל 0 קובץ רגיל. לא הוגדרו תכונות.
קריאה בלבד 1 קובץ לקריאה בלבד. התכונות הם קריאה/כתיבה.
מוסתר 2 קובץ מוסתר. התכונות הם קריאה/כתיבה.
מערכת 4 קובץ מערכת. התכונות הם קריאה/כתיבה.
תפוסה 8 שם לוגי של כונן מחשב. התכונה היא קריאה בלבד.
תקייה 16 ספרייה או תקייה. התכונה היא קריאה בלבד.
ארכיון 32 קובץ ששונה לפני הגיבוי האחרון. קריאה/כתיבה.
שם נוסף 1024 קישור או קיצור דרך. קריאה בלבד.
דחוס 2048 קובץ דחוס. קריאה בלבד.
דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.Attributes
Folder.Attributes = Folder.Attributes+32
Response.Write Folder.Attributes
Set Folder = Nothing 
בדוגמא ביצענו 3 דברים:
  1. הדפסת תכונת התקיה
  2. הגדרת תכונת התקיה מחדש
  3. הדפסת התכונה החדשה
בדוגמא התכונה החדשה היא 48, כלומר הגדרנו את התקיה כתקיה + ארכיון (16+32=48).

המאפיין DateCreated:

המאפיין מחזיר את תאריך יצירת התקיה.
מאפיין לקריאה בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.DateCreated
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את תאריך יצירת התקיה.

המאפיין DateLastAccessed:

המאפיין מחזיר את תאריך הגישה האחרון שבוצע לתקיה.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.DateLastAccessed
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את תאריך הגישה האחרון לתקיה.

המאפיין DateLastModified:

המאפיין מחזיר את התאריך האחרון שבו ביצעו שינוי לתקיה.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.DateLastModified
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את התאריך האחרון בו ביצעו שינוי לתקיה.

המאפיין Drive:

המאפיין מחזיר את שם הכונן בו התקיה נמצאת לפי הנתיב שהוגדר.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder. Drive
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את שם הכונן בו התקיה נמצאת.
פלט הדוגמא יהיה "C:".

המאפיין Files:

המאפיין מחזיר את כל הקבצים הקיימים בתקיה הנוכחית (בעזרת לולאה).
בלולאה בקוד ה-JS זה יחזיר את נתיב הקובץ המלא ויש להתחכם על מנת להציג את שם הקובץ בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
For Each File In Folder.Files
  Response.Write File.Name & "<br>"
Next
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את שמות כל הקבצים הקיימים בתקיה.

המאפיין IsRootFolder:

המאפיין מחזיר האם התקיה הנוכחית היא תקיה ראשית.
הערך המוחזר הוא ערך בוליאני (True/False).

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.IsRootFolder
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את פלט הערך הבוליאני של המאפיין.
הפלט בדוגמא יהיה True.

המאפיין Name:

המאפיין מחזיר את שמו של התקיה לפי הנתיב שצוין.
מאפיין זה מאפשר לבצע שינוי שם לתקיה.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.Name
Folder.Name = "newfolder"
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את שם התקיה הנוכחית ולאחר מכן ביצענו שינוי שם לתקיה לשם "new folder".

המאפיין ParentFolder:

המאפיין מחזיר את נתיב תקיית האב (הראשית) של התקיה הנוכחית.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.ParentFolder
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את ערך המאפיין והפלט בדוגמא יהיה "C:\".

המאפיין Path:

המאפיין מחזיר את הנתיב הפיזי המלא של התקיה הנוכחית.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.Path
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את הנתיב הפיזי המלא של התקיה הנוכחית והפלט בדוגמא יהיה "C:\Folder".

המאפיין ShortName:

המאפיין מחזיר את שם התקיה המקוצר (ISO9660) המופעל תחת MS-DOS FAT16.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.ShortName
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את שם התקיה המקוצרת והפלט יהיה "Folder".

המאפיין ShortPath:

המאפיין מחזיר את הנתיב הפיזי המקוצר (ISO9660) של התקיה המופעל תחת MS-DOS FAT16

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.ShortPath
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את הנתיב הפיזי המקוצר והפלט בדוגמא יהיה "C:\Folder".

המאפיין Size:

המאפיין מחזיר את גודל התקיה הנוכחית בבייטים (bytes).

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.Size
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את גודל התקיה בבייטים ומאחר והתקיה ריקה מקבצים הפלט המוחזר יהיה 0.

המאפיין SubFolders:

המאפיין מחזיר את שמות תתי התקיות הקיימות בתוך התקיה הנוכחית.
יש להשתמש בלולאת For על מנת לעבור על כל תתי התקיות בתקיה הנוכחית.
בלולאה בקוד ה-JS זה יחזיר את נתיב התקיה המלא ויש להתחכם על מנת להציג את שם התקיה בלבד.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
For Each SubFolder In Folder.SubFolders
  Response.Write SubFolder.Name & "<br>"
Next
Set Folder = Nothing 
בדוגמא כתבנו לולאה שתעבור על כל תתי התקיות הקיימות בתקיה הנוכחית והדפסנו את שם כל תת תקיה.

המאפיין Type:

המאפיין מחזיר את סוג התקיה.
המאפיין נמצא בשימוש גם באובייקט ה-File ועבורו הוא יציג את סוג הקובץ.
עבור תקיה הוא יציג את הפלט "File" או "Folder File".

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Response.Write Folder.Type
Set Folder = Nothing 
בדוגמא הדפסנו את סוג התקיה והפלט יהיה "Folder File".

השיטה Copy:

השיטה מאפשרת העתקת תקיה או קובץ.
זוהי שיטה חלופית לשיטה CopyFolder במידה ורוצים לבצע העתקה מרובת תקיות.
קיים תת מאפיין בוליאני הקובע אם תתקיים כתיבה על תקיה קיימת (במידה ואותה תקיה כבר קיימת). תת מאפיין זה יכול להכיל True/False. ערכו ברירת המחדל הוא True.
אין חובה לציין מאפיין זה.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Folder.Copy "C:\Foler_copy",True
Set Folder = Nothing 
בדוגמא העתקנו את התקיה "Folder" עם השם "Folder_copy".

השיטה Delete:

השיטה מבצעת מחיקת תקייה.
קיים תת מאפיין הקובע אם המחיקה תבצע "הכרחה" במידה והתקיה הוגדרה לקריאה בלבד.
סוג המאפיין הוא בוליאני (True/False) וערכו ברירת המחדל הוא False.
אין חובה לציין מאפיין זה.

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Folder.Delete(False)
Set Folder = Nothing 
בדוגמא ביצענו מחיקה של התקיה הנוכחית והגדרנו מאפיין פנימי ל-False שבעצם לא ימחק את התקיה במידה והיא מוגדרת לקריאה בלבד.

השיטה Move:

השיטה מעבירה את התקיה הרצויה לנתיב חדש.
יש לזכור שהנתיב החדש צריך לכלול את שם התקיה המועברת.
ניתן לשנות את שם התקיה המועברת (בנוסף לנתיב התקיה החדש).

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Folder.Move "C:\newFolder"
Set Folder = Nothing 
בדוגמא העברנו את התקיה אל הנתיב "C:\newFolder" ובנוסף ביצענו שינוי שם לתקיה.

השיטה CreateTextFile:

השיטה מאפשרת ליצור קובץ בתוך התקיה הנוכחית.
לשיטה קיימים 3 הגדרות:
  • שם הקובץ - שם הקובץ שניצור (חובה)
  • כתיבה על קיים - במידה והקובץ כבר קיים, האם תתבצע כתיבה מחדש (?) (לא חובה)
  • יוניקוד - האם הקובץ שניצור יהיה בפורמט יוניקוד (לא חובה)
ההגדרות של כתיבה על קיים ויוניקוד הינם מסוג בוליאני בלבד (True/False).

דוגמא לשימוש:

VBScriptJScript
Dim Folder
Set Folder = FSO.GetFolder(Path)
Folder.CreateTextFile "test_file.txt",True,False
Set Folder = Nothing 
בדוגמא יצרנו בתקיה "Folder" קובץ טקסט בשם "test_file.txt" והגדרנו שבמידה והקובץ כבר קיים תתבצע כתיבה מחדש והגדרנו שהקובץ לא יהיה בפורמט יוניקוד.

BuildHome

מפתח אתרים ואפליקציות ווב מנוסה
אתר: http://www.torec.net
תגיות: ASP‏  /  FSO‏  /  File‏  /  FileSystemObject‏  /  Folder‏  /  תיקיה‏  

תגובות בפייסבוק

תגובות למאמרעוד במדריך

תגיות פופולאריות

X
הצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק להישאר מעודכן!
וובמאסטר © כל הזכויות שמורות