מדריך NET. – המחלקה Math

‏ • John Bryce

המחלקה Math מכילה בתוכה קבועים ופונקציות סטטיות מתמטיות, טריגונומטריות ולוגריתמיות. מיכוון שמחלקה זו מוגדרת כסטטית אין צורך (וגם לא ניתן) ליצור ממנה אובייקט חדש.
כל הפונקציות במחלקה מחזירות ערכים מספריים שונים שהינם תוצאות של חישוב המתבצע על הפרמטרים המוזנים לפונקציות. למשל, העלאה בחזקה של מספר נתון, עיגול מספרים וכו'.

פונקציות עיקריות במחלקת Math

ערך מוחלט –

Math.Abs(מספר)

פונקציה זו מקבלת מספר ומחזירה את הערך המוחלט של המספר. לדוגמא:

double num = Math.Abs(-2.6);
Console.WriteLine(num);

פלט: 2.6

העלאה בחזקה –

Math.Pow(מספר, מספר)

פונקציה זו מקבלת 2 מספרים ומחזירה את המספר הראשון בחזקת המספר השני. לדוגמא:

double num = Math.Pow(2, 3);
Console.WriteLine(num);

פלט: 8

שורש ריבועי –

Math.Sqrt(מספר)

פונקציה זו מקבלת מספר ומחזירה את השורש הריבועי שלו. לדוגמא:

double num = Math.Sqrt(9);
Console.WriteLine(num);

פלט: 3

עיגול מספרים עשרוניים (לא שלמים) למספרים שלמים

קיימות 3 פונקציות לעיגול מספר לא שלם למספר שלם: עיגול כלפי השלם הקרוב, עיגול כלפי מעלה ועיגול כלפי מטה.

עיגול כלפי השלם הקרוב –

Math.Round(מספר עשרוני)

פונקציה זו מקבלת מספר ומעגלת את המספר למספר השלם הקרוב אליו לפי הכללים המתמטיים. לדוגמא:

double num = Math.Round(2.49);
Console.WriteLine(num);

פלט: 2

עיגול כלפי מעלה, לשלם הקרוב –

Math.Ceiling(מספר עשרוני)

פונקציה זו מקבלת מספר ומחזירה את השלם הקרוב ביותר שגדול או שווה למספר שניתן (עיגול המספר כלפי מעלה). לדוגמא:

double num = Math.Ceiling(4.2);
Console.WriteLine(num);

פלט: 5

עיגול כלפי מטה, לשלם הקרוב –

Math.Floor(מספר עשרוני)

פונקציה זו מקבלת מספר ומחזירה את השלם הקרוב ביותר שקטן או שווה למספר שניתן (עיגול המספר כלפי מטה). לדוגמא:

double num = Math.Floor(4.8);
Console.WriteLine(num);

פלט: 4

השוואת שני מספרים

Math.Max(מספר, מספר)

פונקציה זו מקבלת 2 מספרים ומחזירה את המספר הגדול מביניהם. לדוגמא:

double num = Math.Max(2, 6);
Console.WriteLine(num);

פלט: 6

Math.Min(מספר, מספר)

פונקציה זו מקבלת 2 מספרים ומחזירה את המספר הקטן מביניהם. לדוגמא:

double num = Math.Min(2, 6);
Console.WriteLine(num);

פלט: 2

קבועים של Math

בנוסף לפונקציות, מחלקת Math מכילה גם 2 קבועים:

  • PI (יחס ההיקף של עיגול – 3.14)
  • E (הבסיס הלוגריתמי הטבעי – 2.71)

הקבוע PI

Math.PI

קבוע זה מחזיר את הערך של פאי עד לדיוק של 14 ספרות אחרי הנקודה. לדוגמא:

double num = Math.PI;
Console.WriteLine(num);

פלט: 3.14159265358979

דוגמא נוספת – מחלקה המייצגת עיגול ובה פונקציה להחזרת שטח העיגול עפ"י הרדיוס שלו. לשם כך, הפונקציה נעזרת בקבוע PI ובפונקצית Pow של מחלקת Math:

  class Circle
  {
    public double Radius { get; set; }

    public double GetArea()
    {
      return Math.PI * Math.Pow(Radius, 2);
    }
  }

יצירת מופע מהמחלקה וקריאה לפונקצית חישוב השטח:

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Circle c = new Circle() { Radius = 5 };
      Console.WriteLine(c.GetArea());
    }
  }

פלט:

Math.PI - פלט

תגיות: , , ,

ליאור זמיר

כיום אני ה- Webmaster של תוכנית החדשנות של HPE Software.לפני כן, הייתי מנהל תחום Webmaster ומרצה בכיר בג'ון-ברייס (במשך 9 שנים) בקורסים לפיתוח ותיכנות באמצעות Microsoft .NET, מולטימדיה, בניית אתרי אינטרנט ואינטראנט. פיתוח הדרכה ומתן ייעוץ טכנולוגי.

תגובות בפייסבוק