מדריך Visual Studio LightSwitch – קשרים בין טבלאות

‏ • Because

ניתן ליצור, לשנות ולמחוק קשרים בין טבלאות הנתונים בעזרת סביבת הפיתוח של LightSwitch. קשרי גומלין עוזרים ליצור מסכים בהם הנתונים הקשורים עובדים ביחד, למשל, מסך שמראה לקוחות ולכל לקוח את ההזמנות שלו.

נוסיף טבלה חדשה. נלחץ על כפתור "New Table" (טבלה חדשה) בסרגל הכלים וניצור טבלה בשם People עם השדות הבאים:

Required

Type

Name

Y

String

FirstName

Y

String

LastName

Y

Email Address

Email

Y

Phone Number

Phone

Y

Date

DateOfBirth

LightSwitch - סרגל כלים

עתה, נלחץ על כפתור ה-'Relationship…' (קשרי-גומלין) בסרגל הכלים, ונקבל את המסך הבא:

LightSwitch - מסך קשרי גומלין

במסך זה נוכל לבחור אילו טבלאות לקשר, את סוג הקשר (אחד לרבים, אחד ויותר לרבים וכיו"ב), את הפעולה שנרצה שתקרה בעת מחיקת ערך מטבלת המקור ואת שמות השדות שיווצרו כתוצאה מיצירת קשר הגומלין.

לאחר הזנת הנתונים המופיעים בתמונה – נלחץ על כפתור OK.

נוכל לראות שבטבלת Person נוסף שדה בשם Tasks, אשר מקושר לטבלת Task. במקביל, בטבלת Tasks נוסף שדה בשם AssignedTo מסוג Person עם קשר גומלין. LightSwitch - קשר גומלין בין טבלאות

סיכום

יצרנו קשר בין נתונים מסוגים שונים (משימות ואנשים). לכל אדם ניתן להקצות משימה אחת או יותר. לכל משימה ניתן להקצות אדם שיבצע אותה.

תגיות: ,

amitpeer

מפתח מנוסה בסביבת Net. של מיקרוסופט. מתמחה בארכיטקטורה של מערכות מורכבות ורב שכבתיות.

תגובות בפייסבוק