מדריך VBS – פונקציות ופרוצדורות

לעיתים קרובות, מתעורר הצורך להשתמש בקטע קוד מסויים בכמה חלקים של הקוד. על מנת שלא לכתוב שוב ושוב את אותו קטע קוד, נשתמש בפונקציות ופרוצדורות, ונקרא להם לכשיתעורר הצורך.

ההבדל בין פונקציה ופרוצדורה, הינו שהפונקציה מחזירה ערך כלשהו, בעוד שתפקידה של הפרוצדורה הוא רק לבצע קטע קוד מסויים.
לשתיהן ניתן לשלוח משתנים.

לדוגמא, זוהי פרוצדורה שמקבלת מערך, ומבצעת הדפסה של האיברים שלו:

Sub printArray(arr)
  Dim elnt
  For Each elnt In arr
    document.write(elnt & "
") Next End Sub

לפרוצדורה זו אנו יכולים לקרוא מכל מקום בקוד בו נרצה להדפיס מערך, וביכולתינו לשלוח לה מערכים שונים.
הקריאה לפרוצדורה נעשית כך:

Call printArray(theArray)

או

printArray theArray

(שים לב להשמטת הסוגריים)

הפונקציה הבאה גם היא מקבלת מערך, אך תפקידה להחזיר לנו את סכום כל איברי המערך:

Function SumArray(arr)
  Dim elnt, TheSum
  For Each elnt In arr
    TheSum = TheSum + elnt
  Next
  SumArray=TheSum
End Function

בשורה SumArray=sum אנו מציינים כי ערכה המוחזר של הפונקציה, יהיה ערכו של sum.

תפקידה של הפונקציה הבאה הוא להחזיר לנו את מכפלתם של שני המשתנים שהיא מקבלת:

Function Mult (num1,num2)
  Mult=num1 * num2
End Function

הקריאה לפונקציה נעשית כך:

theMult = Mult(num1,num2)
theMult= Mult (9,8)

פונקציה או פרוצדורה תמיד יכולות לקרוא בעצמן לפונקציות או פרוצדורות אחרות.

תגיות: , , , , ,

תגובות בפייסבוק