מדריך VBS – משתנים וקבועים

מהו משתנה?

משתנה הוא "מיכל" המשמש לאיכסון מידע בתוכנית. למעשה, הוא מקום בזיכרון שניתן לו שם.
מקום זה בזיכרון שמור למשתנה במשך כל זמן ריצת התוכנית. ערכו של המשתנה יכול להשתנות במשך ריצת התוכנית.

שם המשתנה:

קיימים מספר חוקים להם יש לציית במתן שמות למשתנים:

  • שארית השם תכיל רק אותיות, מספרים ו/או קו תחתון.
  • השם חייב להיות ייחודי בטווח ההכרה שלו.
  • אורך השם לא יעלה על 255 תווים.
  • השם לא יהיה אחת מהמילים השמורות של VBScript.
  • נהוג לתת למשתנה שם המייצג את תפקידו בתוכנית.

הגדרת משתנה:

הגדרת משתנים ב-VBScript נעשית באמתעות המילה Dim.
כאן אנו מגדירים משתנה ששמו strName:

Dim strName 

ניתן להגדיר באותה שורה כמה משתנים, ע"י הפרדתם בפסיק:

Dim strName, Age, strAddress

סוג המשתנה:

ב-VBScript, בניגוד לשפות תכנות רבות, כל המשתנים הם מאותו סוג, Variant .
זהו משתנה כללי, ללא טיפוס מוגדר המתאים עצמו לטיפוס מוגדר בהתאם לקונטקסט.
משתנה זה יכול להכיל סוגים שונים של מידע, החל במחרוזות, מספרים וכלה בתאריכים.
סוגי המידע שתינן לאכסן במשתנה הם:

Emptyמשתנה שאינו מאותחל. עבור משתנה מספרי,
יכיל 0, ועבור מחרוזת יכיל מחרוזות ריקה ("")
Nullמשתנה אשר בכוונה אינו מכיל מידע חוקי
Booleanמשתנה אשר מכיל True או False
Byteמספר שלם בטווח של 0-255
Integerמספר שלם בטווח של 32768 – 32767-
Longמספר שלם בטווח של 2147483648 – 2147483647-
Doubleמספר עשרוני
Dateמשתנה מסוג תאריך
Stringמכיל מחרוזת (רצף תווים)
Objectמכיל מופע של אובייקט כלשהו
Errorמכיל מספר שגיאה

ניתן להשתמש בפונקציות ההמרה המובנות של VBScript כדי להמיר בין הסוגים השונים. את השימוש בפונקציות הללו נלמד בפרק הדן בפונקציות המובנות של VBScript.

טווח הכרת המשתנים:

משתנה אשר מוגדר בתוך הסקריפט, שלא בתוך פונקציה או פרוצדורה מסויימת, נקרא משתנה גלובאלי, או script-level. למשתנה זה ניתן לפנות מכל מקום בסקריפט, כולל מתוך הפונקציות או הפרוצדורות השונות.
משתנה אשר מוגדר בתוך פונקציה או פרוצדורה, נקרא משתנה מקומי, או procedure-level. משתנה זה מוכר רק ע"י הפרוצדורה בה הוא מוגדר, ואין אפשרות לפנות אליו מחוצה לה.

Option Explicit

בשונה ממרבית השפות, ב-VBScript ניתן להשתמש במשתנים שלא הוגדרו. צורת עבודה זו אינה יעילה ועלולה לגרום לטעויות.
הוספת הביטוי Option Explicit בראש התוכנית מחייב את המתכנת להגדיר מראש את כל משתני התוכנית. מומלץ מאוד, כדי למנוע טעויות, להשתמש באופציה זו.

הצבת ערך בתוך משתנה:

על מנת להציב ערך בתוך משתנה, נשתמש באופרטור ההשמה ('=').

Dim strName, age
strName="Moshe Cohen"
age=23

הצבת ערך בתוך משתנה:

קבוע הוא שדה אשר שומר על ערכו הראשוני לאורך כל חייו.
ערכו של הקבוע חייב להיות מצוין בשורת ההגדרה, ולאחר הגדרתואין אפשרות לשנות את ערכו במהלך התוכנית.
הגדרת קבוע נעשית כך:

Const MyString = "This is my string."

סוג משתנה נוסף הוא המערך, עליו נדון בפרק המוקדש לנושא זה.

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק