מדריך XHTML – חוקי המשחק

כללי ה-XHTML

1. הקוד חייב להיות מקונן.
2. הקוד חייב להיות מסודר.
3. הקוד חייב להיות באותיות קטנות (lowercase).
4. כל תגית חייבת להיסגר.

1. הקוד חייב להיות מקונן:

שימו לב להבדלים בין השורות הבאות:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>
 
<b><i>This text is bold and italic</i></b> 

אם ננסה להריץ את השורות על הדפדפן כקובץ HTML – נקבל את אותה התוצאה.
אך אם נגדיר לדפדפן (על צורת ההגדרה נדבר בהמשך…) שהקוד הוא XHTML – הדפדפן יחזיר שגיאה.

הקוד ב-XHTML חייב להיות מקונן בצורה מסודרת – כל תגית תיסגר בתור שלה, ולא באנרכיה כמו בדוגמא הראשונה.

מקרה נפוץ בו מתכנתים שוכחים לסגור תגיות זה ברשימות. לדוגמא:

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  <li>Milk</li>
</ul>

הקוד התקין הוא:

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul> 

(שימו לב לתגים הסוגרים של התגיות <ul> ו-<li>).

2. הקוד חייב להיות מסודר:

כל עמוד חייב להכיל את שלושת התגיות HTML, HEAD, BODY, ועל התגיות להיות כתובות בצורה מסודרת ומקוננת:

<html>
  <head> ... </head>
  <body> ... </body>
</html> 

3. הקוד חייב להיות באותיות קטנות (lowercase):

XHTML רגישה לאותיות גדולות/קטנות (case-sensitive). כך למשל התגית "<BR>" שונה מ-"<br>".
לפיכך נקבע שכל שמות התגים חייבים להיכתב באותיות קטנות (lowercase).

דוגמא לקוד שגוי:

<BODY>
  <P>This is a paragraph</P>
</BODY> 

דוגמא לקוד תיקני:

<body>
  <p>This is a paragraph</p>
</body> 

4. כל תגית חייבת להיסגר:

כל התגיות ב-XHTML חייבות להיסגר.

דוגמא לקוד שגוי:

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph 

דוגמא לקוד תיקני:

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p> 

ישנן תגיות חריגות כמו <img> ו-<hr> שאין להם תג סוגר. גם תגיות אלו חייבות להיסגר ע"י </.

לדוגמא:

Here comes a horizontal rule:<hr />
Here's an image <img src="happy.gif" alt="Happy face" /> 

הערה: הרווח שבא לפני ה-"/" הכרחי ע"מ שהדפדפנים שאינם תומכים ב-XHTML לא יחזירו שגיאה (כשיש רווח הם פשוט לא יבינו מזה ה-"/" – ויתעלמו).

תגיות: , ,

תגובות בפייסבוק