מדריך JS – אופרטורים

אופרטורים שימושיים כדי לנהל ולבצע פעולות על ערכים (לא בהכרח משתנים), להלן טבלאות המציגות ומסבירות את האופרטורים:

אופרטורים אריתמטיים:

האופרטורתיאורדוגמאתוצאה
+חיבור2+24
חיסור5-32
*כפל2*36
/חילוק6/32
%מודולוס, מבצע חילוק
ומחזיר את השארית
5%21
++הגדלה ב-1x=5
x++
x=6
הפחתה ב-1x=5
x–
x=4

אופרטורים להשוואה:

האופרטורתיאורדוגמאתוצאה
==שוה ל…5==6לא נכון
!=לא שווה ל…5!=6נכון
>גדול מ…5>6לא נכון
<קטן מ…5<6נכון
>=גדול או שווה ל…5>=6לא נכון
<=קטן או שווה ל…6<=6נכון

אופרטורים לוגיים:

האופרטורתיאורדוגמאתוצאה
&&ו…x=6
y=4
(x==6 && y==4)
נכון
||או…x=6
y=4
(x==5 || y==4)
נכון
!לאx=6
y=4
x != y
נכון

תגיות: , , , ,

תגובות בפייסבוק